ENG

We cordially invite you to the annual exhibition in Dusseldorf.

The exhibition will focus on 21 Polish contemporary painters. We will exhibit among others Franciszek Starowieyski, prof. Jozef Szajna, prof. Andrzej. Strumillo, Marek Okrassa, prof. Leszk Rozga, prof. Antoni Falat. 

The collection includes artists exhibited by Gallery Katarzyna Napiorkowska. 

The exhibition will take place on 17 November 2018 from 5 to 8 pm at Van der Valk Airport Hotel in Dusseldorf, Room Amsterdam, 1st Flooor,

Gallery Katarzyna Napiórkowska is one of the most important galleries in Poland. Its main venue is located in Warsaw. It also has its branch in Brussels.

The Gallery exhibits reknown Polish artists of the second half of the XX century, as well as selected young Polish artists.

In 2015 the Gallery received prestigious title of the Ambassador of the Polish Enterpreneurship in the category “European Enterprise” issued by the Ministry of Economy of the Republic of Poland and Business Centre Club.
Katarzyna Napiorkowska, the owner, was honoured with “Polonia Restituta” Order and Golden Cross of Merit for cultural activity in Poland.
Justyna Napiórkowska, PhD received in 2015 the title of the Pole of the Year in Belgium in Culture and Science issued by the Embassy of the Republic of Poland and the Bronze Cross of Merits for the promotion of Polish art. Magdalena Napiórkowska is architect and interior designer.

21 polnische Künstler / 21 polskich artystów

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf

Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf

17-18.11.2018

Contact: 00 32 495 71 89 88 

Registration: gallery@napiorkowska.pl 

PL

Serdecznie zapraszamy na doroczną wystawę w Dusseldorfie.

Wystawa skupi się na 21 polskich współczesnych malarzach.

Wystawimy m.in. Franciszka Starowieyskiego, prof. Józef Szajna, prof. Andrzej. Strumillo, Marek Okrassa, prof. Leszk Rozga, prof. Antoni Falat. Kolekcja obejmuje prace artystów wystawieni przez Galerię Katarzynę Napiorkowską.

Wystawa odbędzie się w dniu 17 listopada 2018 r.

W godzinach od 5 do 20 pm w Van der Valk Airport Hotel w Dusseldorfie, Room Amsterdam, 1st Flooor.

Galeria Katarzyna Napiórkowska jest jedną z najważniejszych galerii w Polsce. Jego główna siedziba znajduje się w Warszawie. Ma również swój oddział w Brukseli. Galeria prezentuje znanych polskich artystów drugiej połowy XX wieku, a także wybranych młodych polskich artystów. W 2015 roku Galeria otrzymała prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii “Europejskie Przedsiębiorstwo” przyznane przez Ministerstwo Gospodarki RP i Business Centre Club. Katarzyna Napiorkowska, właścicielka, została uhonorowana orderem “Order Polonii Restituta” i Złotym Krzyżem Zasługi za działalność kulturalną w Polsce. Dr Justyna Napiórkowska otrzymała w 2015 r. tytuł Polaka Roku w Belgii w dziedzinie kultury i nauki wydany przez Ambasadę RP oraz Brązowy Krzyż Zasługi za promocję sztuki polskiej. Magdalena Napiórkowska jest architektem i projektantką wnętrz.

21 polnische Künstler / 21 polskich artystów

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf Am Hülserhof 57,

40472 Düsseldorf 17-18.11.2018

Kontakt: 00 32 495 71 89 88