ANTO MARIA

PL:
MARIA ANTO (ur. 1936, zm. 2007)
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Stefana Płużańskiego i prof. Michała Byliny – dyplom w 1962r. Ponad 60 wystaw indywidualnych w Polsce i na świecie, udział w ok. 250 wystawach zbiorowych. Jej silnie emocjonalnie i fantastyczne obrazy znajdują się krajowych i światowych kolekcjach, m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie, w Galerii Zachęta w Warszawie czy Muzeum Karlsruhe, Muzeum Sztuki Współczesnej w Sztokholmie oraz wielu kolekcjach prywatnych na wszystkich kontynentach, dając świadectwo jej niezwykłego talentu i wrażliwości.

„Spotkanie z malarskim światem w obrazach Marii Anto jest dla mnie zawsze chwilą wielkich wzruszeń, podobnych jedynie emocjom, które budzi czytanie najpełniejszej poezji. Jednorożce, pegazy i tańczące anioły z obrazów uosabiają matkę sztuk – poezję z jej najwyższymi atrybutami – czystością, twórczym natchnieniem, efemerycznością. Ziemia, wbrew Kopernikowi zatrzymuje się w bezruchu, czas jak przed odkryciami starożytnych nie istnieje, obraz staje się autonomiczną rzeczywistością utrwaloną na płótnie, zamkniętym w ramy snem, którego przenikające się znaczenia, symbole z wielotysięcznej historii ludzkiego poszukiwania sensu przeplatają się gęsto jak malarskie płótno.”
Katarzyna Napiórkowska

 

ENG:
MARIA ANTO (b. 1936- d. 2007)
She studied in the Academy of Fine Arts in Warsaw in the ateliers of professor Stefan Płuzanski and professor Michal Bylina and graduated in 1962. Anto had over 60 individual exhibitions in Warsaw and abroad, and she participated in over 250 collective exhibitions. Her works are to be found in many museum and private collections in Poland and abroad.
“The encounter with the artistic world of Maria Anto pictures is always a moment of a deep emotional touch, resembling only the emotions evoked by the most beautiful poetry. Unicorns, pegasuses and dancing angels on her paintings make us think of poetry with its highest values – purity, inspiration, and fragility. The Earth stands still, the time does not exist and the picture becomes an autonomous reality of the canvas. It is a framed dream, which mixing meanings and symbols of the eons long human searching blend as threads of the canvas.” Katarzyna Napiorkowska

 

FR:
MARIA ANTO (née en 1936, morte en 2007)
Ell a étudiée à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie dans les ateliers de professeur Stefan Płużański et de professeur Michał Bylina, elle a reçu son diplôme en 1962. Plus que 60 expositions individuelles en Pologne et dans le monde entier, participation dans 250 expositions collectives. Ses œuvres se trouvent dans les musées et collections privées en Pologne et à l’étranger.
Katarzyna Napiórkowska sur l’œuvre de Maria Anto: « Le rencontre avec le monde picturale contenu dans les tableaux de Maria Anto est toujours pour moi un moment très émouvant, un moment qui est égal seulement aux émotions éveillées par la lecture de la poésie. Des licornes, des pégazes et les anges dansant de ses tableaux incarnent la mère des arts- la poésie avec ses attributs les plus importants, comme la pureté, l’inspiration artistique, son caractère éphémère. La Terre, contre la théorie de Kopernik s’arrête, immobile. Le temps n’existe pas; le tableau devient une réalité autonome, encadrée par la loagique du sommeil. Les significations et la recherche humaine du sens s’entrelacent d’une manière si épaisse comme le toile de peintre. »

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist