AXER OTTO

PL:
OTTO AXER (ur. 1906, zm. 1983)
polski malarz, scenograf i pedagog. Studiował na Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u Wojciecha Weissa. Po ukończeniu studiów w 1930 roku wyjechał na stypendium do Paryża. Po powrocie pracował jako scenograf w Warszawie, Łodzi, Krakowie i we Lwowie. Po wybuchu wojny trafił do getta warszawskiego, z którego udało mu się uciec. Po upadku powstania warszawskiego, w którym wziął udział, został skierowany do Stalagu XI-A Altengrabow i przebywał tam do końca II wojny światowej. W 1949 zamieszkał w Warszawie i rozpoczął współpracę z Teatrem Polskim. W 1979 został uhonorowany tytułem Zasłużonego Członka Związku Artystów Scen Polskich. Uprawiał malarstwo oraz grafikę.

 

ENG:
OTTO AXER (b.1906- d. 1983)
Polish painter, set designer, educator. He studied at the Academy of Fine Arts in Cracow, among others under Wojciech Weiss. After graduations he went on scholarship to Paris. When he came back he worked as a set designer in Warsaw, Łódź, Cracow and Lviv. During the World War II he was taken to Warsaw ghetto but he managed to escape. He took part in the Warsaw Uprising. When the Uprising failed, he was sent to Stalag XI-A Altengrabow and stayed there until the end of the war. In 1949 he settled down in Warsaw where he worked for the Polish Theatre. In 1979 he was awarded with the title of Distinguished Member of the Association of Polish Artists. He practiced painting and graphic arts.

 

FR:
OTTO AXER (né en 1906, mort en 1983)
Peintre polonais, scénographe, éducateur. Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie, entre autres sous Wojciech Weiss. Après ses études , il a complété une bourse à Paris.Quand il est revenu, il a travaillé comme scénographe à Varsovie, Lodz, Cracovie et Lviv. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été emmené au ghetto de Varsovie, mais il a réussi à se échapper. Il a participé à l’Insurrection de Varsovie. Lorsque l’Insurrection a échoué, il a été envoyé au Stalag XI-A Altengrabow et y est resté jusqu’à la fin de la guerre. En 1949 il s’est installé à Varsovie où il a travaillé pour le théâtre polonais. En 1979, il a reçu le titre de membre éminent de l’Association des Artistes Polonais. Il a pratiqué la peinture et les arts graphiques.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist