CIEŚLEWICZ ROMAN

PL:
ROMAN CIEŚLEWICZ (1930-1996)
Wybitny polski artysta grafik, jeden z głównych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, mąż Aliny Szapocznikow.
Ukończył Szkołę Przemysłu Artystycznego we Lwowie, Liceum Plastyczne w Krakowie oraz Wydział Plakatu krakowskiej ASP.
W 1963 udał się na emigrację, szybko zyskując renomę. Był dyrektorem artystycznym tygodnika “Elle”, współpracował również z czasopismem “Vogue”.
Udekorował m.in. dekoracje gmachu parlamentu francuskiego dla uczczenia Rewolucji Francuskiej czy paryskiego ratusza z okazji 100. rocznicy urodzin generała Charles’a de Gaulle’a. Projektował również plakaty dla m.in. prestiżowych instytucji kulturalnych
Jego prace były wystawiane na dziesiątkach wystaw indywidualnych i zbiorowych na świecie.
Prace Cieślewicza znajdują się w kolekcjach instytucji takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Deutsches Plakat Museum w Museum Folkwang w Essen, Muzeum Plakatu w Lahti, Muzeum Plakatu w Paryżu, Muzeum Plakatu w Kolorado, Muzeum Plakatu w Bayreuth, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Centre Georges Pompidou w Paryżu, Musée d’Arts Décoratifs w Paryżu, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Library of Congress w USA, Fagersta Stadsbibliotek w Sztokholmie oraz licznych kolekcjach prywatnych.

 

ENG:
ROMAN CIEŚLEWICZ (1930-1996)
An outstanding Polish graphic artist, one of the main representatives of the Polish poster school, the husband of Alina Szapocznikow.
He graduated from the School of Art Industry in Lviv, Art High School in Krakow and the Poster Department of the Academy of Fine Arts in Krakow.
In 1963 he went to emigrate, quickly gaining a reputation. He was the artistic director of the weekly “Elle”, he also collaborated with the magazine “Vogue”.
He decorated, among others decorations of the French parliament building to celebrate the French Revolution or the Paris City Hall on the occasion of the 100th anniversary of the birth of General Charles de Gaulle. He also designed posters for, among others prestigious cultural institutions
His works have been exhibited on dozens of individual and collective exhibitions in the world.
Cieślewicz’s works can be found in collections of institutions such as the National Museum in Warsaw, the National Museum in Krakow, the National Museum in Wrocław, the Museum of Art in Łódź, the Poster Museum in Wilanów, the Deutsches Poster Museum in the Museum Folkwang in Essen, Poster Museum in Lahti, Poster Museum in Paris, Poster Museum in Colorado, Poster Museum in Bayreuth, Museum of Modern Art in New York, Center Georges Pompidou in Paris, Musée d’Arts Décoratifs in Paris, Stedelijk Museum in Amsterdam, Library of Congress in USA , Fagersta Stadsbibliotek in Stockholm and numerous private collections.

 

FR:
ROMAN CIEŚLEWICZ (1930-1996)
Un artiste graphique polonais, l’un des principaux représentants de l’école des affiches polonaises, le mari d’Alina Szapocznikow.
Il est diplômé de l’école d’art de l’industrie de Lviv, du lycée d’art de Cracovie et du département des affiches de l’Académie des beaux-arts de Cracovie.
En 1963, il partit émigrer et acquit rapidement une réputation. Il était directeur artistique de l’hebdomadaire “Elle” et collaborait également avec le magazine “Vogue”.
Il a notamment décoré le Parlement français pour célébrer la Révolution française ou la mairie de Paris à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du général Charles de Gaulle. Il a également conçu des affiches, entre autres institutions culturelles prestigieuses
Ses œuvres ont été exposées dans des dizaines d’expositions individuelles et collectives dans le monde.
Les œuvres de Cieślewicz figurent dans des collections d’institutions telles que le Musée national de Varsovie, le Musée national de Cracovie, le Musée national de Wrocław, le Musée de l’art de Łódź, le Musée de l’affiche à Wilanów, le Musée de l’affiche Deutsches au Musée Folkwang. à Essen, Musée de l’affiche à Lahti, Musée de l’affiche à Paris, Musée de l’affiche au Colorado, Musée de l’affiche à Bayreuth, Musée d’art moderne à New York, Centre Georges Pompidou à Paris, Musée d’Arts Décoratifs à Paris, Musée Stedelijk à Amsterdam, Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, Fagersta Stadsbibliotek à Stockholm et nombreuses collections privées.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist