DOBKOWSKI JAN

PL:
JAN DOBKOWSKI (ur. 1942)
Malarz, rysownik, twórca kompozycji przestrzennych. Studiował na ASP w Warszawie. Założył wraz z J. Zielińskim Grupę NEO-NEO-NEO działającą w latach 1965-70. Początkowo, pozostawał pod wpływem pop-artu, następnie malował obrazy o tematyce erotycznej, operując dużymi bezwalorowymi płaszczyznami obwiedzionymi dekoracyjną, secesyjną linią. Konsekwencją powstania dwubarwnych, czerwono-zielonych dzieł było “wycięcie” figur z tła i powstanie kompozycji przestrzennych. W latach 80. malował obrazy o tematyce religijnej i patriotycznej.
(wg. “Encyklopedii Sztuki Polskiej” wydawnictwa “Kluszczyński”)

 

ENG:
JAN DOBKOWSKI (born in 1942)
Painter, drawer, creator of spatial compositions. He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Together with J. Zieliński he founded the NEO-NEO-NEO Group, which was active in the years 1965-70. At first, Dobkowski remained under the influence of pop-art, then he created erotic paintings, operating with large plain surfaces finished up with decorative, nouveau line. The consequence of painting two-color, red-green works was a ‘cut-out’ of the figures out of the background and the creation of spatial compositions. In the eighties Dobkowski canvases concerned religious and patriotic themes. (source: ‘The Encyclopedia of Polish Art’ by ‘Kluszczyński’ Publishing House.)

 

FR:
JAN DOBKOWSKI (né en 1942)
Artiste polonais; peintre, dessinateur, désigner.Il a étudié la peinture sous prof. Jan Cybis à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie (1962-1968). D’abord, son art était inflencée par pop-art, puis il peignait des tableaux érotiques. Ensuite, dans les années 1980, des thèmes religieux et patriotiques constituaient les sujets principaux de ses oeuvres.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist