DRAGOSZ EMILIA

PL:
EMILIA DRAGOSZ (ur. 1988)
Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2013 roku uzyskała dyplom. Zajmuje się figuratywnym malarstwem olejnym.
Twórczość Emilii Dragosz nagrodzona została m.in. wyróżnieniem w konkursie o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch w 2016 roku, wyróżnieniem Jury Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz nagrodą BWA Kielce w roku 2014.
Jej prace wystawiane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i Niemczech.

 

ENG:
EMILIA DRAGOSZ (born 1988)
She studied painting at the Academy of Fine Arts in Krakow, where in 2013 she obtained a diploma. She deals with figurative oil painting.
The work of Emilia Dragosz was awarded, among others, with the honorable mention in the competition for the Grand Prix of the Franciszka Eibisch Foundation in 2016, distinction of the Jury of the Society of Friends for Fine Arts and the BWA Kielce Award in 2014.
Her works have been exhibited at numerous individual and collective exhibitions in Poland and Germany.

 

FR:
EMILIA DRAGOSZ (née en 1988)
Elle a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie, où elle a obtenu un diplôme en 2013. Elle traite de la peinture à l’huile figurative.
Le travail d’Emilia Dragosz a notamment reçu la mention honorable du grand prix de la Fondation Franciszka Eibisch en 2016, distinction du jury de la Société des amis des beaux-arts et du prix BWA Kielce en 2014.
Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses expositions individuelles et collectives en Pologne et en Allemagne.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist