DREŚCIK MAGDALENA

PL:
MAGDALENA DREŚCIK (ur. 1992)
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2011-16, dyplom z Malarstwa
w pracowni prof. J. Modzelewskiego i aneks do dyplomu w Pracowni Sztuki wPrzestrzeni Publicznej u prof. M. Duchowskiego.
W 2016 roku laureatka Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch.

 

ENG:
MAGDALENA DREŚCIK (b. 1992)
She studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the years 2011-16, graduating from the Painting faculty at professor J. Modzelewski’s atelier, and gaining an annex to the diploma at Public Space Art Studio, under prof. M. Duchowski’s guidance. She received Grand Prix of the Foundation Eibsch in 2016.

 

FR:
MAGDALENA DREŚCIK (née en 1992)
Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie dans les années 2011-16, diplômée de la faculté de peinture de l’atelier du professeur J. Modzelewski, et a obtenu une annexe au diplôme au Public Space Art Studio, sous la direction du prof. Les conseils de M. Duchowski. Elle a reçu le Grand Prix de la Fondation Eibsch en 2016.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist