DYONIZIAK-STUSS BARBARA

PL:
BARBARA DYONIZIAK-STUSS (ur. 1952)
Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku oraz Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom w 1981 roku. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.
Andrzej Grun, krytyk sztuki, o twórczości Barbary Dyoniziak-Stuss:
“Oto liryczne rozpasanie goni groteskową czułość… Formalna uroda skrywa wstydliwe treści humanisty… Akt kobiecy ukrywa tysięczne, pierwotne tęsknoty… Dzieci wodzą świat na pokuszenie…Sen to czy jawa? Czy jeszcze coś innego? Za kotarą malarskiej materii jest kotara następna i następna. A temat wymienia się z tematem, zastępuje go, zamienia pierwotny zamysł, aby powrócić do punktu wyjścia. Zaklęte koło rzeczy pod pozorem niefrasobliwej zabawy, bądź oszalałej karuzeli czasu i zdarzeń…
Na początku w tych obrazach nic się nie dzieje – są tylko miłe dla oka. Eksplozja niespodzianek następuje dopiero po dłuższym i bliższym z nimi obcowaniu. To nawet nie eksplozja – to prawdziwa erupcja artystycznej przewrotności i talentów najróżniejszych! Na początek to tylko “kobiece malowanie”, a potem z artystki robi się demon! Cudowna to metamorfoza!”

 

ENG:
BARBARA DYONIZIAK-STUSS (born in 1952)
She studied at the State Schools of Fine Arts in Gdańsk and in Łódź (now: Academy of Fine Arts) and graduated in 1981. She is involved in painting, drawing and graphics.
„Here the lyrical debauchery follows a grotesque tenderness… Formal beauty hides the bashful humanistic essence… Female nude hides numerous basic yearnings… Children the world into temptation… Is a dream or is it real? Or maybe even something else? Behind the curtain of the canvas there is another and another one. A theme exchanges another theme, changes the original design and retreats to the starting point. An enchanted circle hidden under the mantle of a light-hearted play, or a crazed carousel of time and events… At first glance, nothing seems to happen on the pictures, they are just pleasant to look at. They explode with surprises only after a longer and closer attention paid. It is an eruption of artistic perfidiousness and numerous talents! At first a mere ‘female painting’, then the artist becomes a demon! A wonderful metamorphosis!”
Andrzej Grun, art critic.

 

FR:
BARBARA DYONIZIAK STUSS (née en 1952)
Elle a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Plastiques à Gdańsk et à Łódź (les deux sont devenues les Académies des Beaux Arts). Elle a obtenu son diplôme en 1981. Elle se spécialise dans la peinture, le dessin et le graphisme.
« (..) Voici la débauche lyrique qui chasse la tendresse grotesque… La beauté formelle cache le contenu pudique de l’humaniste… Nu d’une femme parle des nostalgies anciennes… Les enfants mènent le monde au piège de la tentation… Est-ce la veille ou le sommeil ? Est-ce quelque chose d’autre ? Derrière le rideau de la matière se trouvent des rideaux suivants. Les sujets s’échangent, se remplacent, changent d’intention pour ensuite revenir au point de départ. Le cercle enchanté des choses sous l’apparence d’un jeu insouciant ou d’un manège fou du temps et des événements… Au début, rien ne se passe sur ces tableaux – ils sont agréables au regard. L’explosion des surprises n’arrive qu’après une relation plus proche et plus longue. Et c’est plus qu’une explosion – c’est une éruption de perfidie artistique et des talents très variés ! Au début c’est seulement « la peinture de femme » et puis l’on voit le démon sortir de l’artiste ! C’est une métamorphose extraordinaire ! » Andrzej Grun, critique d’art.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist