FĄFROWICZ PIOTR

PL:
PIOTR FĄFROWICZ (ur. 1958 roku)
Studiował historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznymi. Laureat licznych nagród za ilustracje, m.in. 2001 – II Nagroda na Biennale Ilustracji w Aki Town, Japonia 2003 – Wyróżnienie IBA w konkursie Książka Roku 2003 2003 – Wyróżnienie na Biennale Ilustracji w Aki Town, Japonia, 2003 – Nagroda w konkursie PTWK Najpiękniejsza Książka Roku 2003 2004 – Wyróżnienie PS IBBY w Konkursie Książka Roku 2005 – Wpis na listę Białych Kruków – Internationale Jugendbibliothek, Monachium 2005 – Nagroda w Konkursie PTWK Najpiękniejsza Książka Roku 2005
W 2008 został wpisany na Honorową Listę IBBA w kategorii ilustrator.

 

ENG:
PIOTR FĄFROWICZ (born in 1958)
He studied art history at the Catholic University of Lublin. He deals with painting and graphic design. Winner of numerous awards for illustrations, including 2001 – 2nd Award at the Biennale of Illustration in Aki Town, Japan 2003 – IBA distinction in the 2003 Book of the Year competition – Distinction at the Illustration Biennale in Aki Town, Japan, 2003 – The Best Book of the Year 2003 prize in the PTWK competition 2004 – IBBY PS distinction in the Competition Book of the Year 2005 – Entry on the list of White Ravens – Internationale Jugendbibliothek, Munich 2005 – Award in the PTWK Competition The Most Beautiful Book of the Year 2005
In 2008, he was listed on the IBBA Honorary List in the Illustrator category.

 

FR:
PIOTR FĄFROWICZ (né en 1958)
Il a étudié l’histoire de l’art à l’Université catholique de Lublin. Il s’occupe de peinture et de graphisme. Lauréat de nombreux prix pour des illustrations, dont 2001 – 2e prix à la Biennale d’Illustration à Aki Town, Japon 2003 – Distinction IBA au livre de l’année 2003 – Distinction à la Biennale d’Illustrations à Aki Town, Japon, 2003 – The Best Prix du livre de l’année 2003 au concours PTWK 2004 – Distinction IBBY PS au concours Livre de l’année 2005 – Inscription sur la liste des corbeaux blancs – Internationale Jugendbibliothek, Munich 2005 – Prix au concours PTWK Le plus beau livre de l’année 2005

En 2008, il a été inscrit sur la liste d’honneur IBBA dans la catégorie Illustrator.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist