FAŁAT ANTONI

PL:
ANTONI FAŁAT (ur. 1942 w Warszawie)
Artysta malarz. Twórca i rektor Europejskiej Akademii Sztuk. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1969 w pracowni Aleksandra Kobzdeja. Współzałożyciel Grupy „Aut” (Aut Pictura Aut Nihil). Inicjator ruchu artystycznego „O poprawę”. Brał udział w Festiwalach Malarstwa Polskiego w Szczecinie (1970, 1974, 1978, 1980), w Festiwalach Sztuk Pięknych w warszawskiej Zachęcie (1970, 1972, 1974). W latach 80-tych uczestniczył w ruchu kultury niezależnej. W latach 1992-96 był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP. W 1997 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Laureat Złotego Medalu na III Festiwalu Sztuk Pięknych Zachęta oraz Złotego Medalu Bielskiej Jesieni. W roku 2005 prezentacja malarstwa w ONZ w Genewie. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Galerii Zachęta, Muzeum w Gandawie, Muzeum Puszkina oraz Instytucie Sztuki w Moskwie. Współpracuje z Galerią Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej.
Obraz Antoniego Fałata pod tytułem “Koniec wieku, koniec Europy” został zaprezentowany na otwartej 27 czerwca 2005 roku międzynarodowej wystawie zorganizowanej w ramach obchodów 60-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. W latach 80-tych Antoni Fałat namalował obraz przedstawiający dwie postaci kobiece odwrócone od siebie, a w pewnym sensie tworzące jedną całość. Obraz ten zatytułowany był “Dwie Europy”, co przynosiło czytelne skojarzenie z podziałem Europy. Powstały po latach obraz “Koniec wieku, koniec Europy” przedstawia dwie kobiety zwrócone do siebie, jak połączona Europa.

 

ENG:

ANTONI FAŁAT (born in 1942)
Polish painter and graphic artist. He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
He graduated with honors in 1969 in the atelier of Alexander Kobzdej.
Co-founder of the Group “Aut” (Aut Aut Nihil Pictura).
The initiator of the artistic movement “O poprawę” (For improvement).
In the 1980s, he participated in the independent cultural movement.
In 1992-96, he was a member of the Council of Culture of the President of the Republic of Poland.
In 1992, he founded the European Academy of Arts in Warsaw.
In 1997 he was awarded the Medal of the National Commission of Education. In 2005,
his paintings were exhibited at the United Nations in Geneva and in 2017 – in the European Parliament in Brussels. Shortlisted fro Norwid Prize in Fine Arts in 2018. .

Fałat’s art (…) is associated with the movement of ‘new figuration’, is also related closely to pop-art. (source: ‘The Encyclopedia of Polish Art’ by ‘Kluszczyński’ Publishing House)

Works in the collections of the National Museum in Warsaw, Krakow, Gdansk, Torun, Bydgoszcz, Zachęta Gallery, in Museum voor Schone Kunsten in Gent, the Pushkin Museum and the Art Institute in Moscow.
Exhibits at Gallery Katarzyna Napiórkowska

 

FR:
ANTONI FAŁAT (né en 1942)
Peintre polonais. En 1969, il a obtenu son diplôme de l’Académie de Beaux Arts de Varsovie dans l’atelier de A. Kobzdej. Un an plus tard, il a fondé le groupe varsovien « Aut » (Aut Pictura Aut Nihil) dont le programme insistait sur : « le style polonais, la figuration polonaise, l’exotique polonaise ».
Initiateur du mouvement artistique “O poprawę » (Pour l`amelioration). Il a participé dans les festivals de la peinture polonaise de Szczecin (1970, 1974, 1978, 1980), les Festivals des Beaux-Arts à Varsovie – Zachęta (1970, 1972, 1974). Dans les années 80, il a participé dans le mouvement culturel indépendant. Entre 1992 et 1996, il était membre du Conseil de la Culture du Président Polonais. En 1997, il a reçu la médaille de la Commission nationale de l’éducation. Médaillé d’or lors de la troisième Festival de Beaux Arts – Zachęta et la Médaille d’or de Bielska Jesień. En 2005, ses tableaux étaient exposés à l’Organisation des Nations Unies à Genève. En 1992, il est devenu recteur d’une académie privée – l’Académie Européenne des Arts de Varsovie. Les photographies de famille d’Antoni Fałat lui servent souvent de modèle pour ses tableaux. Les couleurs « photographiques » (noir, blanc, gris) y dominent, enrichies parfois d’un peu de vert ou d’ultramarine. Une grande partie de ses travaux est thématiquement liée à la réalité polonaise : le cycle « les Portraits Polonais » ou « La Pologne des Pharaons ».

Ses oeuvres se trouvent dans les collections du Musée National de Varsovie, Cracovie, Gdansk, Galerie Zachęta, le musée de Gand, le Musée Pouchkine et l’Art Institute de Moscou. Il expose dans la Galerie Katarzyna Napiorkowska Napiorkowska.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist