FIJAŁKOWSKI STANISŁAW

PL:
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (ur. 1922 na Wołyniu)
W latach 1944-45 przebywał na przymusowych robotach w Królewcu. W latach 1946-1951 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowniach Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera. Dyplom pod kierunkiem Ludwika Tyrowicza. W latach 1947-1993 pracował w łodzkiej PWSSP, w 1983 objął stanowisko profesora.
Stanisław Fijałkowski reprezentował Polskę na Biennale w Sao Paulo (1969) i na Biennale w Wenecji (1972). W roku 1977 wyróżniono go Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Jana Cybisa.
Stanisław Fijałkowski jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. W latach 1974-1979 był wiceprezesem Polskiego Komitetu AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques). Należy do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz do Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych w Brukseli.

 

ENG:
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (born in 1922)
Polish painter and graphic artist, doctor honoris causa of the Academy of Fine Arts in Lodz.
In 1944-45 he was forced to work in Königsberg. Between 1946 and 1951 he studied at the Academy of Fine Arts in Lodz in the studios of prof. Władysław Strzeminski and Stefan Wegner. He received his diploma under the guidance of Ludwik Tyrowicz. After graduation, he worked at the Lodz Academy of Fine Arts and in 1983, he was appointed professor.
Stanislaw Fijałkowski represented Poland at the Sao Paulo Biennale (1969) and the Venice Biennale (1972). In 1977, he received Cyprian Norwid Award, and in 1990 was awarded the prestigious Jan Cybis Prize. He is a member of international association XYLON. He also belongs to the European Academy of Science and Art in Salzburg and the Belgian Royal Academy of Science, Literature and Fine Art in Brussels.

 

FR:
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (né en 1922)
Dans les années 1944-45 il a fait des travaux obligatoires à Królewiec. Dans les années 1946-1951 il a étudié à l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts (PWSSP) à Łódź dans les ateliers de Władysław Strzemiński et de Stefan Wegner. Diplôme chez Ludwik Tyrowicz. Dans les années 1947-1993 il a travaillé dans PWSSP à Łódź, en 1983 il est nommé professeur.
Stanisław Fijałkowski a représenté la Pologne au Biennale à Sao Paulo (1969) et au Biennale à Venice (1972). En 1977 il a reçu le Prix de la Critique Artistique de Cyprian Kamil Norwid et en 1990 un prix prestigieux de Jan Cybis. Il est membre d’ Association Internationale des Graveurs sur le bois XYLON. Dans les années 1974-1979 il a été co-président de l’Association Internationale des Arts Plastiques. Il est également un membre de l’Académie Européen des Arts et des Science à Salzburg et de l’Académie Royal Belge des Sciences, de la Littérature et des Beaux-Arts à Bruxelles.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist