GAWRON PIOTR

PL:
PROF. PIOTR GAWRON (ur. 1943)
W roku 1966 ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W latach 1966-1972 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach Zofii Demkowskiej i Tadeusza Łodziany. Studia w warszawskiej ASP ukończył w 1972 roku z wyróżnieniem w pracowni prof. Zofii Demkowskiej. Po uzyskaniu dyplomu od 1973 roku jest pedagogiem na Wydziale Rzeźby. W 1994 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Od roku 2002 prowadzi pracownię rzeźby. Jego działalność artystyczna koncentruje się na rzeźbie kameralnej, portretowej i medalierstwie.

Nagrody:
V Festiwal Sztuk Pięknych Warszawa ’73 – Złoty Medal
IV Biennale „Sport w Sztuce” Barcelona – II Nagroda
I Salon Zimowy Warszawa ’82 – Złoty Medal
I Triennale Rzeźby Portretowej Sopot ’86 – Srebrny Medal
VI Biennale Małych Form Rzeźbiarskich Poznań ’86 – Złoty Medal
I Międzynarodowe Biennale Medalierstwa Unikatowego Warszawa ’88 – Pierwsza Nagroda, VII Biennale Małych Form Rzeźbiarskich Poznań ‘ 89 – Grand Prix
V Salon Zimowy Warszawa ‘ 89 – Grand Prix

Odznaczony złotym orderem Gloria Artis (2015).

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, British Museum, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum w Chorzowie Muzeum w Toruniu, Muzeum w Bydgoszczy, Muzeum w Białej Podlaskiej.

 

ENG:
PROF. PIOTR GAWRON (born in 1943)
In 1966 he graduated from the State High School of Arts in Zakopane. In the years 1966-1972 he studied at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw, at the ateliers of Zofia Demkowska and Tadeusz Lodziany. Gawron has graduated in 1972 with honors under a guidance of prof. Zofia Demkowska. After graduating in 1973 he has been a teacher at the Sculpture Department. In 1994 he was awarded the title of Professor. Since 2002 he has been running a sculpture workshop. His artistic activity concentrates on portrait and medallion scuplture.

Awards:
5th Festival of Fine Arts Warsaw ’73 – Gold Medal
IV Biennial “Sport in Art” Barcelona – II Prize
I Winter Salon Warsaw ’82 – Gold Medal
Sopot Portrait Sculpture Triennial ’86 – Silver Medal
6th Biennale of Small Forms of Sculpture Poznan ’86 – Gold Medal
1st International Biennale of Unique Medals Warsaw ’88 – First Prize, VII Biennial of Small Forms of Sculpture Poznań ’89 – Grand Prix
V Winter Salon Warsaw ’89 – Grand Prix

 

FR:
PROF. PIOTR GAWRON (né en 1943)
En 1943, il est diplômé de l’École Supérieure des Arts, Zakopane. Dans les années 1966-1972, il a étudié au département de sculpture de l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie, aux laboratoires de Zofia Demkowska et Tadeusz Lodziany. A étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie a obtenu son diplôme en 1972 avec des honneurs. Après avoir obtenu son diplôme en 1973, il est professeur au département de sculpture. En 1994, il obtient le titre de professeur. Depuis 2002, il dirige un atelier de sculpture. Son activité artistique se concentre sur le portrait et le médaillon.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist