GIEROWSKI STEFAN

PL:
STEFAN GIEROWSKI (ur. 1925)
Malarz, abstrakcjonista. Studiował na ASP w Krakowie u Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. Od 1976 jest profesorem ASP w Warszawie. Od 1949 mieszka i pracuje w Warszawie. Początkowo uprawiał malarstwo figuratywne, przechodząc później do abstrakcji. Nie nadaje swoim pracom tytułów, lecz nazywa je „Obrazami” i numeruje cyframi rzymskimi. Jego obrazy inspirowane są abstrakcją typu informel oraz sztuką postkonstruktywistyczną, ale nie da się ich w pełni zakwalifikować do któregoś z tych stylów. Określa się go również mianem kontynuatora szkoły koloryzmu, dzięki wyszukanej grze faktur i kolorów. W latach 60. jego prace przybliżyły się do kierunków wizualistycznych, w latach 70. natomiast większą uwagę poświęcał wzajemnemu oddziaływaniu pól barwnych. W latach 80. doszło do tego poszukiwanie form artystycznych, które mogłyby spełniać w jego pracach funkcje pojęć werbalnych „Malowanie Dziesięciorga Przykazań” (1986). Z jego pracowni pochodzi wielu członków grupy artystycznej Gruppa. Jest laureatem Nagrody im. Jana Cybisa przyznawanej za całokształt twórczości (1980) oraz Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa (2005).

 

ENG:
STEFAN GIEROWSKI (born in 1925)
Polish abstraction painter. He studied at the Academy of Fine Arts in Cracow under Zbigniew Pronaszko and Karol Frycz. Since 1976, he has been a professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Initially, he practiced figurative painting, and later turned towards abstraction.
He never gives titles to his paintings – he just calls them “paintings” and numbers them with roman numerals. His paintings are inspired by abstraction, Art Informel and postconstructivism but they can not be fully qualified as representatives of one of these styles.
Gierowski is a laureate of many awards, among others, the Jan Cybis Award for his lifetime achievements (1980) and the Kazimierz Ostrowski Prize for outstanding achievements in the field of painting (2005).

 

FR:
STEFAN GIEROWSKI (né en 1925)
Peintre, abstractionniste. Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie chez Zbigniew Pronaszko et Karol Frycz. Dès 1976 il est professeur de l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie. Dès 1949 il habite et travaille à Varsovie.
Premièrement il a pratiqué la peinture figurative, puis il a passé à l’abstraction. Il n’intitule pas ses oeuvres, mais il les appelle « Tableaux » et leur attribue des chiffres romaines. Ses tableaux sont inspirés par l’abstraction du type informel et par l’art post-constructivist, mais on ne peut pas les qualifiés pleinement à l’un de ces styles. Il est considéré comme le continuateur de l’école du colorisme grâce à son jeu recherché des factures et des couleurs.
Il est lauréat du Prix de Jan Cybis attribué pour la totalité de l’oeuvre (1980) et du Prix de Kazimierz Ostrowski pour les succès marquants dans le domaine de la peinture (2005).

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist