GIERYSZEWSKI RYSZARD

PL:
RYSZARD GIERYSZEWSKI (ur. 1936)
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w 1964 r. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia XYLON w Szwajcarii. Uprawia grafikę.
Ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce i we Włoszech. Ważniejsze nagrody: 1968, 1970 – II i III nagroda na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie, 1988 – Grand Prix Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego (Olsztyn), 1988 – Grand Prix I Biennale Małych Form Malarskich (Toruń). Wielokrotnie otrzymał nagrody i wyróżnienia w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca 1977-1981 w Warszawie. 2000 – Grand Prix – First International Bienal „Gravura Amadora – Portugal”.

 

ENG:
RYSZARD GIERYSZEWSKI (born in 1936)
Graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1964. He is a member of International Association XYLON in Switzerland. He participated in more than 20 individual exhibitions in Poland and Italy. Selected awards: 1968,1970 II and III prize at Festival of Fine Arts in Warsaw, 1988 – Grand Prix Quadriennale of Polish woodcut and linocut (Olsztyn), 1988 – Grand Prix I Biennale of Small Painting Forms (Toruń), 2000 – Grand Prix – First International Bienal „GravuraAmadora – Portugal”.

 

FR:
RYSZARD GIERYSZEWSKI (né en 1936)
Études à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie, diplôme en 1964. Membre de l’Association Internationale XYLON en Suisse. Graphiste, auteur de plus de 20 expositions individuelles en Pologne et en Italie. Les prix plus importants : 1968, 1970 – IInd et IIIème prix pendant le Festival des Beaux-Arts à Varsovie, 1988 – Grand Prix pendant le Quadriennale polonais de la Gravure (Olsztyn), 1988 – Grand Prix du Ier Biennale des Petits Formes Picturales (Toruń). Il a reçu plusieures prix dans le concours de la gravure . En 2000 – Grand Prix de Biennale „Gravura Amadora – Portugal”.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist