HUBERT BARBARA

PL:
BARBARA HUBERT (ur. 1974)
Barbara Hubert jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiowała w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego oraz prof. Leszka Misiaka. Dyplom obroniła w 1999 roku.

Barbara Hubert tak mówi o swoim malarstwie: “Chcę pokazywać lepsze strony życia, naświetlać bardziej kolorowe momenty rzeczywistości , malować w ten sposób, by widz oglądajac mógł poczuć temperaturę, zapach, smak mojego wycinka świata. Namalowanie obrazu jest zawsze zagadką i wyzwaniem- czy się powiedzie, czy zdołam pokazać właśnie to co chcę pokazać, czy przypadek odegra tym razem mniejszą czy większą rolę? ”

,,Syntetyczne, klarowne , uproszczone – takie jest malarstwo młodej , debiutującej artystki, Barbary Hubert. Dużo tu ekspresji z odrobiną dyskretnego, ukradkowego buntu, a wszystko opowiedziane z wielką wrażliwością. Wizualna forma cechująca się dużą oszczędnością jest nośnikiem wartkich, ważnych treści. Bohaterki obrazów zdają się współpracować z malarzem w jego artystycznym zamierzeniu, tak jakby pozowały, zachowując przy tym pozory naturalności. Artystka uwagę swoją kieruje na pojedyncze szczegóły- te didaskalia dużo mogą nam powiedzieć. Detale ubioru, pejzażu, jak w malarstwie renesansowych mistrzów są ukrytymi znakami dla widza. Zwracają jego uwagę na życie wewnętrzne postaci z płótna, odkrywają jej tajemnice.
Oto na horyzoncie w drugim planie pojawia się znak drogowy- zakaz wjazdu. Być może jest to ukryta wskazówka dotycząca kondycji sportretowanej w pierwszym planie dziewczyny? A może dotyczy ona raczej samej malarki? Takie pytania można sobie stawiać w spotkaniu z malarstwem Barbary Hubert. Zbiorowym bohaterem jest tu człowiek w świecie znaków.’’
Katarzyna Napiórkowska

 

ENG:
Barbara Hubert (born in 1974)
In 1999 she graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow. She studied at the atelier of prof. Stanisław Rodziński and prof. Leszek Misiak.
As the artist often emphasizes, she tries to paint a better side of life, to expose more colorful moment of our reality and to paint in such a way that the viewer could feel the temperature, smell and taste the small slice of the world wich she presents on the canvas.

 

FR:
BARBARA HUBERT (née en 1974)
Elle a etudié à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie dans l’atelier du prof. Stanisław Rodziński et du prof. Leszek Misiak. Diplôme en 1999. Barbara Hubert sur sa peinture: « Je voudrais montrer les meilleurs côtés de la vie, les moments les plus colorés de la réalité, peindre de la manière que le destinataire puisse sentir la température, l’odeur et le goût de ma partie du monde. Peindre un tableau: c’est toujours un mystère et un défi. Est-ce que cela réussira? Est-ce que je serai capable de transmettre ce que je veux transmettre? Est-ce que le hasard va jouer cette fois-ci un rôle plus grand ou plus petit? » Katarzyna Napiórkowska sur la peinture de Barbara Hubert: « Synthétique, claire, simplifiée-telle est la peinture d’une jeune artiste débutante, Barbara Hubert. Il y en a beaucoup d’expression avec un peu de la révolte discrète et tout cela raconté avec une grande sensibilité. La forme visuelle se caractérisant par une grande économie transmet des messages graves. Les héroïnes des tableaux semblent collaborer avec artiste dans son concept artistique comme si elles prenaient des poses en gardant des apparences de la naturalité. L’artiste se concentre sur les détails: ces didascalies peuvent nous dire beaucoup. Les éléments des vêtements, le paysage: ce sont des signes cachés pour le destinataire, comme dans la peinture des maîtres de la renaissance. Ils attirent son attention sur la vie intérieure des personnages du tableau, dévoilent leurs mystères. Voici un signal de route sur le second plan: une interdiction d’entrer. C’est peut-être une indice cachée concernante la représentation d’une jeune femme sur le premier plan. Peut-être cette indice concerne-t-elle l’artiste elle-même ? Ce sont des questions qu’on peut se poser pendant le rencontre avec la peinture de Barbara Hubert. Son héros collectif c’est l’homme dans le monde des signes. »

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist