HUL EDYTA

PL:
EDYTA HUL (1986)
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom zrealizowała pod kierunkiem prof. Mieczysława Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni litografii prof. Zbigniewa Gorlaka.
Działa na obszarze sztuk wizualnych – zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, ilustracją, grafiką, tkaniną artystyczną, projektowaniem graficznym, 3D. Współprowadzi markę artystyczno-designerską Hans Katze. Współtworzy fundację na rzecz sztuki i kultury “Otwarta”. Finalistka konkursu o Grand Prix Fundacji Eibischa.

 

ENG:
Edyta Hul (1986)
A graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, she completed the diploma under the supervision of prof. Mieczysław Olszewski, an annex with graphic art in the studio of lithography of prof. Zbigniew Gorlak. Hul works in the area of visual arts – deals with easel painting, wall painting, illustration, graphics, artistic fabric, graphic design, 3D. She co-runs the artistic and design brand Hans Katze and he co-creates the “Otwarta” foundation, for art and culture. Shortlisted for Eibisch Prize.

 

FR:
Edyta Hul (1986)
Diplômée de la faculté de peinture de l’Académie des Beaux-Arts de Gdańsk, elle a obtenu son diplôme sous la supervision du prof. Mieczysław Olszewski, une annexe d’art graphique dans l’atelier de lithographie du prof. Zbigniew Gorlak. Elle s`occupe de la peinture de chevalet, de la peinture murale, de l’illustration, des graphiques, du tissu artistique, du graphisme, de la 3D. Elle co-dirige la marque artistique et de design Hans Katze et co-crée la fondation “Otwarta”, pour l’art et la culture. Nominée pour le Grand Prix Eibisch.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist