JENTA-DMITRUK MAŁGORZATA

PL:
MAŁGORZATA JENTA-DMITRUK (ur. 1959)
Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom otrzymała na Wydziale Grafiki w 1986 r. w pracowni wklęsłodruku prof. A. Pietscha. Została Stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Schemat kompozycji w wielu jej pracach powtarza się. Charakterystyczna dla artystki jest kolorystyka prac. Jasne płaskie tło kontrastuje z intensywnymi barwami elementów kompozycji. Grube impasty zwiększają głębię kolorów co wpływa na migotliwość całości.

 

ENG:
MAŁGORZATA JENTA-DMITRUK (born in 1959)
She studied graphic arts under prof. A. Pietsch at the Academy of Fine Arts in Cracow. She received her diploma in 1986. She was a holder of the scholarship of the Minister of Culture and Art.
What is characteristic for the works by Małgorzta Jenta-Dmitruk, is the specific use of color. Bright flat backgrounds contrasts with the intense colors of elements of the compositions. Thick impastos increase color depth creating a flickering whole.

 

FR:
MAŁGORZATA JENTA-DMITRUK (né en 1959)
Elle a étudié les arts graphiques sous le prof. A. Pietsch à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie. Elle a reçu son diplôme en 1986. Elle était titulaire de la bourse du ministre de la culture et des arts.
Ce qui caractérise les œuvres de Małgorzta Jenta-Dmitruk, c’est l’utilisation spécifique de la couleur. Les arrière-plans plats et lumineux contrastent avec les couleurs intenses des éléments des compositions. Des impastos épais augmentent la profondeur de couleur en créant un tout scintillant.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist