JOHNSSON JOLANTA

PL:
JOLANTA JOHNSSON (ur. 1955)
Polska malarka. Studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1984-1989, w pracowniach grafiki prof. Haliny Chrostowskiej i prof. Rafała Strenta oraz w pracowni malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego.
Uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 2012. Obecnie prowadzi pracownię grafiki warsztatowej i projektowej na Europejskim Wydziale Sztuk w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
Jej prace były wystawiane na licznych wystawach m.in. w Stanach Zjednoczoncych, Szwecji, Niemczech, Austrii, Holandii i Grecji.

Jolanta Johnsson o swoim malarstwie:
“Pejzaż, bogactwo natury, jej piękno inspiruje mnie od zawsze. Natura jest sceną na której rozgrywa się życie człowieka. Widzimy pejzaż każdego dnia, gdy tylko otworzymy ze snu oczy. Maluję pejzaż z myślą o człowieku. Natura istniej obiektywnie, ale ja jako twórca mam pełną swobodę subiektywnej interpretacji. Pozwalam, by moje odczucia prowadziły mnie w moich poszukiwaniach artystycznych. Szukam w pejzażu ładu, logiki. Niewielkie (w naszej ludzkiej skali) jego elementy jawią mi się jak monumentalne obiekty, które trwają w czasie, a przecież w rzeczywistości przemijają wraz z porami roku. Moje abstrakcyjne kompozycje to wyraz mojej bezradności wobec ogromu, różnorodności i bogactwa natury. W układzie prostych form szukam wyrazu by oddać chociaż część mojego zachwytu pejzażem.

W obrazach figuratywnych pokazuję człowieka w abstrakcyjnych przestrzeniach. Szukam środków artystycznych, by nadać głębię tym przestrzeniom. Chciałabym opowiedzieć o człowieku który jest w drodze. A jego drogą jest jego życie. Żyjemy i wędrujemy przez pejzaż. Jesteśmy obdarowani pejzażem.”

 

ENG:
JOLANTA JOHNSSON (born 1955)
Polish painter. She studied at the Warsaw Academy of Fine Arts in the years 1984-1989, in the graphic studios of prof. Halina Chrostowska and prof. Rafal Strent and in the painting studio of prof. Jerzy Tchorzewski.
She gained a PhD in visual arts at the Academy of Fine Arts in Krakow in 2012. Currently, she runs a graphic arts and design workshop at the European Faculty of Arts at the Vistula Academy of Finance and Business.
Her works have been exhibited at numerous exhibitions, including in the United States, Sweden, Germany, Austria, the Netherlands and Greece.

 

FR:
JOLANTA JOHNSSON (née en 1955)
Peintre polonais. Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie dans les années 1984-1989, dans les studios graphiques du prof. Halina Chrostowska et prof. Rafal Strent et dans l’atelier de peinture du prof. Jerzy Tchorzewski.
Elle a obtenu un doctorat en arts visuels à l’Académie des beaux-arts de Cracovie en 2012. Elle anime actuellement un atelier d’arts graphiques et de design à la Faculté des arts européenne de l’Académie des finances et des affaires de la Vistule.
Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses expositions, notamment aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et en Grèce.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist