KORUSIEWICZ MARIA

PL:
MARIA KORUSIEWICZ (ur. 1956 r.)
W 1984 ukończyła edukację artystyczną jako grafik. Od roku 1981 brała udział w wielu wystawach indywidualnych i uczestniczyła w wystawach zbiorowych. Tworzy ilustracje do książek i magazynów.
W swoich grafikach nawiązuje do twórczości epoki renesansu. W centrum jej zainteresowań twórczych znajduje się człowiek, a artystyczne poszukiwania obejmują kwestie idealnej, renesansowej harmonii.

 

ENG:
MARIA KORUSIEWICZ (born in 1956)
graduated in 1984 from the Academy Of Fine Arts. Since 1981 she participated in numerous individual and collective exhibitions. She works also as an illustrator for books and magazines.
In her etchings the artist refers to the Renaissance tradition. In the center of her interest is the artistic research for the ideal and the harmony of a human body in a sportive attitude.

 

FR:
MARIA KORUSIEWICZ (née en 1956)
elle a fini ses études à l’Académie des Beaux-Arts en obtenant son diplôme en 1984. Depuis 1981, elle a participé aux nombreusesexpositions individuelles et collectives. Elle travaille également comme illustrateur de livres et magazines.
Dans ses gravures, Korusiewicz se réfère à la tradition de la Renaissance. Au centre de son intérêt est la recherche artistique pour l’idéal et l’harmonie d’un corps humain.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist