KOSIN JULIUSZ

PL:
JULIUSZ KOSIN (ur. 1989 )
Absolwent malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka i pracowni rysunku prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej. Dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni Wklęsłodruku prof. Henryka Ożóga. Zdobywca Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat stypendium twórczego i artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy, stypendium rektora dla najlepszych studentów ASP i nagrody honorowej w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. Uczestnik wystaw zbiorowych oraz indywidualnych.
Juliusz Kosin maluje wyjątkowe, ulotne pejzaże. Przestrzeń i krajobraz naturalny stanowią jego główną inspirację. Artysta malując z lotu ptaka prezentuje nam swoją wizję, w której krajobraz staje się niemalże abstrakcyjny. Wielkie aglomeracje, światła, budynki miast, czy sieci dróg, to tylko niektóre z charakterystycznych cech jego malarstwa. Sposób w jaki Kosin wykorzystuje w swoich pracach perspektywę ma symboliczne znaczenie – zaciera granicę między realizmem a abstrakcją, mocno wpływając na naszą percepcję.

 

ENG:
JULIUSZ KOSIN (born in 1989)
Polish painter. He studied painting at the Academy of Fine Arts in Cracow in the atelier of prof. S. Rodziński and prof. L. Misiak and drawing at the atelier of prof. T. Kotkowska-Rzepecka. He received his diploma in 2013. Kosin was awarded with Grand Prix of The Ministry of Culture and National Heritage, Artistic Prize of The President of Częstochowa and Scholarship from The Rector of The Academy of Fine Arts. In 2014, he received a honorable mention in the contest organized by the Franciszka Eibisch Foundation.

Juliusz Kosin paints outstanding, ephemeral landscapes. Space and natural landscape are his main inspirations. In the bird’s eye views, he represents visions which become nearly abstract. Huge agglomerations, buildings, lights, nets of roads are just some of the characteristic features of his paintings. The way Kosin uses perspective in his works has a symbolical meaning – it effaces the border between realism and abstraction deeply influencing our perception.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist