KOWALIK MARCIN

PL:
MARCIN KOWALIK (ur. 1981)
Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Zamościu oraz absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 2006 r. Był uczniem profesora Adama Wsiołkowskiego i pod kierunkiem tego pedagoga obronił w 2009 r. tytuł doktora. Uprawia twórczość w zakresie instalacji, obiektu i performance. Jest autorem wielu wystaw w kraju i na świecie: ponad 20 wystaw m.in. w Hamburgu, Dűsseldorfie i Dublinie oraz Warszawie, Zamościu i Krakowie. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Zamościa oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Jego prace znajdują się w Muzeum Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeach Regionalnych w Stalowej Woli i Chełmnie, Borrowing Collection, Clifford Change Collection i licznych małych kolekcjiach w kraju i za granicą.
Artysta w swoich pracach analizuje oddziaływanie obrazów na widza. Bada dzieła dawnych mistrzów i tworzy własne malarskie struktury. Swoje dociekania realizuje w cyklach: Przestrzeń podróży, Pejzaż w pudełku, Nieznane królestwo, Back to Basics, Faza lustra. W pracach Kowalika rządzi geometria. Artystę fascynuje nieskończoność interpretacji obrazu, różnorodność postrzegania przestrzeni i świata.

 

ENG:
MARCIN KOWALIK (born in 1981)
He finished a secondary school of fine arts in Zamość. In 2001-2006 he studied at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Cracow in the studio of Prof. Adam Wsiołkowski. Doctorate in 2009. He currently works as an assistant lecturer. Kowalik’s work includes painting, installation, objects and performance.
He has participated in about 40 exhibitions in Poland and abroad. He has had over 20 individual exhibitions in Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Dublin, Warsaw, Cracow (The National Museum) and other cities. He is a holder of scholarships of the Minister of Culture and National Heritage, the President of the City of Cracow and the President of the City of Zamość.
The artist in his work examines the impact of images on the viewer. He examines the works of old masters and create his own painting structures. Kowalik’s inquiry is performed in cycles: The travelling Space, A Landscape in a Box, Back to Basics… The paintings by Kowalik are characterized by omnipresent geometry. He is fascinated by endless interpretation, perception of space and the variety of the world.

 

FR:
MARCIN KOWALIK (né en 1981)
il a terminé une école secondaire des beaux-arts à Zamosc .Entre 2001 et 2006 il a étudié au département de peinture à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie dans le studio du professeur Adam Wsiołkowski. Il a également acquis un doctorat sous sa supervision en 2009. Il travaille actuellement comme enseignant dans son atelier.

Le travail de Kowalik comprend la peinture, l’installation, les objets et les performances. Il travaille comme organisateur, conservateur et directeur artistique. Il est l’auteur de cycles de peinture .

Il a participé aux environ 40 expositions en Pologne et à l’étranger. Il a eu plus de 20 expositions individuelles à Hambourg, Leipzig, Düsseldorf, Dublin, Varsovie, Cracovie (Le Musée national). Il est titulaire de bourses de la ministre de la Culture et du Patrimoine national, le président de la ville de Cracovie et le président de la ville de Zamosc.
L’artiste dans son travail examine l’impact des images sur le spectateur. Il examine les œuvres des maîtres anciens et il crée ses propres structures de peinture. Kowalik point des cycles: Przestrzeń podróży, Pejzaż w pudełku, Nieznane Królestwo, Back to Basics, Faza lustra. Les peintures de Kowalik sont caractérisées par la géométrie omniprésente. Il est fasciné par l’interprétation sans fin, la perception de l’espace et la variété du monde.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist