KREUTZ MAJEWSKI ANDRZEJ

PL:
ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI (ur. 1936, zm. 2011)
Światowej sławy scenograf, malarz i pedagog. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1959) i Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (1962). Debiutował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1959). W 1962 r. rozpoczął współpracę z warszawską sceną operową pamiętną premierą “Święta wiosny” Strawińskiego. Zrealizował także scenografię do oper: “Syn marnotrawny” Debussy’ego i “Judith” Honeggera. W 1966 r. otrzymał nominację na stanowisko naczelnego scenografa Teatru Wielkiego w Warszawie, którą pełnił do 2005 r. W tym czasie zaczęła się jego wielka międzynarodowa kariera i współpraca z czołowymi teatrami operowymi świata.
Najbardziej znaczące realizacje zagraniczne artysty to: “Samson i Dalila” Saint-Saënsa (Opera w Kolonii, 1968), opery Richarda Straussa: “Salome” (Covent Garden, 1970) i “Elektra” (Opera Hamburska, 1973; Opera Paryska, 1974; Teatro Sao Cárlos, 1992), “Gra w zabijanego” Ionesco (Burgtheater, 1971), “La Passione” (Piccolo Teatro di Milano, 1972), “De temporum fine comoedia” Orffa (Festiwal w Salzburgu, 1973) “Dafnis i Chloe” Ravela (Bühnen der Stadt Bonn, 1987), “Jeremiasz” Erbena (Národni Divadlo, Praga, 1998) “Don Giovanni” Mozarta (Théatre Municipal w Luksemburgu, 1998).

Był laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień: m.in. II Nagrody na Biennale Sztuki w Paryżu (1961), Nagrody Państwowej I stopnia (1966), Złotych Medali na Triennale Scenografii w Nowym Sadzie (1966) i na Praskim Quadriennale (1967), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1975). Uhonorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). Ważnym nurtem jego twórczości jest malarstwo sztalugowe, za które otrzymał wiele nagród w kraju i za granicą.

 

ENG:
ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI (b. 1936-d. 2011)
A world famous stage designer, painter and teacher, he is a graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow (1959) and the Academy of Fine Arts in Rome (1962). He debuted at the Juliusz Słowacki Theatre in Cracow (1959). He started working for the Warsaw opera theatre in 1962, during the famous premiere of Stravinsky’s “The Rite of Spring”. He also designed the sets for the operas “The Prodigal Son” by Debussy and “Judith” by Honegger. He was appointed head stage designer of the Grand Theatre in 1966 (until 2005).
His most important foreign projects include Saint-Saëns’ “Samson and Delilah” (Cologne Opera, 1968), Richard Strauss’s operas “Salome” (Covent Garden, 1970) and “Electra” (Hamburg Opera, 1973; Paris Opera, 1974; Teatro Sao Carlos, 1992), Ionesco’s “The Killer” (Burgtheater, 1971), “La Passione” (Piccolo Teatro di Milano, 1972), Orff’s “De temporum fine comoedia” (Salzburg Festival, 1973), Ravel’s “Daphnis et Chloe” (Bühnen der Stadt Bonn, 1987), Eben’s “Jeremiah” (NárodniDivadlo, 1998), Mozart’s “Don Giovanni” (Théatre Municipal in Luxembourg, 1998).
He is the winner of many prestigious awards, including Second Prize at the Art Biennial in Paris (1961), the First-Degree State Prize (1966), Gold Medals at the Stage Design Triennial in Novi Sad (1966) and the Prague Quadrennial (1967), the First-Degree Award of the Minister of Culture and Art (1975). He received the Knight’s Cross of the Order of Poland’s Restoration in 1998. Another important aspect of his work is painting, for which he has received many awards in Poland and abroad.
The paintings by Kreutz Majewski were repeatedly analyzed and described, forcing critics to express their thoughts and reflections. Marie Torrente claimed that his works “represent the end of our world! ” and Melanie von Bismarck said that “figures are flat like silhouettes at the rifle range; they look dead but then they are brought to live when the ball reaches them. ”

 

FR:
ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI (né en 1936, mort en 2011)
Scenographe connu dans le monde entier, peintre et pedagogue. Études à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie (1959) et à Rome (1962). Début dans le Théâtre de J. Słowacki à Cracovie (1959). En 1962 il commence la coopération avec la scène de l’opéra de Varsovie avec « Le sacre de Printemps » de Stravinsky. Réalisateur de la scenographie pour les opéras : « L’enfant prodigue » de Debussy et de « Judith » de Honegger. En 1966 nommé pour le poste du scenographe en chef du Grand Théâtre à Varsovie où il travaille jusqu’au 2005. C’est le moment où commence sa grande carrière internationale et sa collaboration avec les théâtres de l’opéra les plus reconnus dans le monde entier.
Les plus importants réalisations étrangères de l’artiste:”Samson et Dalila” de Saint-Saëns (Opera a Cologne, 1968), des opéras de Richard Strauss: “Salome” (Covent Garden, 1970) i “Electre” (Opera d’Hambourg, 1973; Opera de Paris, 1974; Teatro Sao Cárlos, 1992), “Jeu de massacre” Ionesco (Burgtheater, 1971), “La Passione” (Piccolo Teatro di Milano, 1972), “De temporum fine comoedia” Orffa (Festival a Salzburga, 1973) “Dafnis et Chloe” de Ravel (Bühnen der Stadt Bonn, 1987), “Jeremiasz” d’ Erben (Národni Divadlo, Praga, 1998) “Don Giovanni” de Mozart (Théatre Municipal a Luxembourg, 1998).
Il est lauréat de nombreux prix prestigieux entre outre: IInd Prix du Biennale de l’Art à Paris(1961), Prix Nationale du Ier degré (1966), Médailles d’or du Triennale de la Scenographie à Nowy Sad (1966) et du Quadriennale à Prague (1967), Prix du Ier degré du Ministre de la Culture et de l’Art (1975). Honoré avec Ordre de la Pologne Restaurée croix de commandeur (1998).

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist