KUSZCZAK SŁAWOMIR

PL:
SŁAWOMIR KUSZCZAK (ur. 1966 r.)
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (malarstwo) i Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie (grafika). Dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem w pracowni profesora Jana Świtki. Od 1990 roku pracuje w PWSSP (później ASP) w Poznaniu. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Prowadził wykłady na Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie (Słowenia), Akademii Sztuk Pięknych w Cluj-Napoka (Rumunia) i Akademii Architektury i Designu w Pradze. Odbył staże dydaktyczne w Hochschule der Künste w Berlinie i w Hochschule für Bildende Künste w Brunszwiku. Autorskie prace malarskie, rysunkowe i graficzne prezentował na kilkudziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i zagranicą.

 

ENG:
SŁAWOMIR KUSZCZAK (born in 1966)
Studied at the State Higher School of Fine Arts in Poznań (painting) and the Academy of Fine Arts in Ljubljana (graphic arts). Diploma in painting, with a honourable distinction, at the atelier of professor Jan Świtka. Since 1990, he has been working at the Academy of Fine Arts ( University of the Arts ) in Poznań.
Kuszczak was awarded scholarships of DAAD and of the Ministry of Culture and National Heritage. He held lectures at the Academy of Fine Arts in Ljubljana (Slovenia), at the Academy of Fine Arts in Cluj-Napoca (Romania) and at the Academy of Architecture and Design in Prague. He completed teaching internships at the Hochschule der Künste in Berlin and at the Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.
He presented his own paintings, drawings and graphics on dozens of individual and collective exhibitions in Poland and abroad.

 

FR:
SLAWOMIR KUSZCZAK (né en 1966)
Études à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Poznan (peinture) et à l’Académie des beaux-arts de Ljubljana (graphique). Il a obtenu un diplôme en peinture, avec une distinction honorable, à l’atelier du professeur Jan Świtka. Depuis 1990, il travaille à l’Académie des Beaux-Arts de Poznan.
Kuszczak est boursier à deux reprises du ministère de la Culture et des Arts. Il a enseigné à l’Académie des Beaux-Arts de Ljubljana (Slovénie), à l’Académie des Beaux-Arts de Cluj-Napoca (Roumanie) et à l’Académie d’Architecture et de Design de Prague. Il a effectué des stages d’enseignement à la Hochschule der Künste de Berlin et à la Hochschule für Bildende Künste de Braunschweig.
Il a présenté ses propres peintures, dessins et graphiques sur des dizaines d’expositions individuelles et collectives en Pologne et à l’étranger.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist