KWIATKOWSKI PAWEŁ

PL:
PAWEŁ KWIATKOWSKI (ur. 1981)
Ukończył studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2011 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Mariana Kępińskiego oraz grafiki prof. Sławomira Ćwieka, w której to pracowni jest zatrudniony na stanowisku asystenta od czasu ukończenia studiów.

Uzyskał m.in. Grand Prix w konkursie im. Władysława Strzemińskiego “Sztuki Piękne”- nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodę artNoble za najlepszą pracę dyplomową publicznych uczelni artystycznych w kraju w kategorii sztuki wizualne, wyróżnienie honorowe na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, nagrodę Centrum Grafiki i Badań Wizualnych na Triennale Grafiki w Belgradzie czy nagrodę Rektora ASP za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.

Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

 

ENG:
PAWEŁ KWIATKOWSKI (born 1981)
He graduated from the Faculty of Graphic Arts and Painting at the Wladyslaw Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz. In 2011, he received a diploma with distinction in the painting studio of prof. Marian Kepinski and graphics by prof. Slawomir Cwiek, in which this studio is employed as an assistant since graduation.

He obtained, among others Grand Prix in the competition Wladyslaw Strzeminski “Fine Arts” – award of the Minister of Culture and National Heritage, artNoble prize for the best diploma thesis of public art colleges in the country in the visual arts category, honorary distinction at the International Print Triennial in Krakow, award of the Graphic Arts and Visual Studies Center at the Print Triennial in Belgrade or the Rector of the Academy Award for outstanding artistic and didactic achievements.

He organized several individual exhibitions and participated in dozens of collective exhibitions in Poland and abroad.

 

FR:
PAWEŁ KWIATKOWSKI (né en 1981)
Il est diplômé de la Faculté des arts graphiques et de la peinture de l’Académie des Beaux-Arts Wladyslaw Strzeminski de Lodz. En 2011, il a reçu un diplôme avec distinction dans l’atelier de peinture du prof. Marian Kepinski et graphiques par prof. Slawomir Cwiek, dans lequel ce studio est employé comme assistant depuis l’obtention du diplôme.

Il a obtenu, entre autres Grand Prix dans le concours Wladyslaw Strzeminski “Beaux-Arts” – prix du ministre de la Culture et du Patrimoine national, prix artNoble pour la meilleure thèse de diplôme des collèges publics d’art dans le pays dans la catégorie arts visuels, distinction honorifique la Triennale internationale de l’imprimerie à Cracovie, le prix du Centre des arts visuels et des arts visuels de la Triennale de l’imprimerie à Belgrade ou le prix de l’Académie pour les réalisations artistiques et didactiques exceptionnelles.

Il a organisé plusieurs expositions individuelles et participé à des dizaines d’expositions collectives en Pologne et à l’étranger.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist