LASIK PAWEŁ

PL:
PAWEŁ LASIK (ur. 1941 w Brzeszcze)
Studia ASP w Warszawie – dyplom w 1967 (Prof. Artur Nacht – Samborski). Wystawy: Warszawa, Paryż, Orense, Lyon, Sofia, Vigo, Zaragoza, Monachium, Berlin, Kopenhaga, Dusseldorf, Brema, Tel Awiw, Ateny, Nafplion, Londyn; prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeach Okregowych w Olsztynie, Przemyslu, Opolu, Sandomierzu, Przemyślu i in.
Profesor Akademii Sztuk Pięknych.

Malarskie światy Pawła Lasika nie są podróżami do odległych krain istniejących tylko w bogatej wyobraźni. Nie są to idealizujące wyobrażenia tak miłe dla oka i upragnione dla duszy. Spotkanie z twórczością Pawła Lasika nie jest łatwe. Nie są to Odyseje duszy utęsknionej do rzeczywistości lepszej, arkadii, która istnieje tylko w sferze wyobrażonej. Nie. Paweł Lasik zaprasza nas w swoich obrazach do światów, a może raczej światków znacznie nam bliższych, których centrum, sceną tragedii i komedii jest osiedlowe podwórko. Blokowiska, ogródki jordanowskie i śmietniki, to teatr prawdziwych dramatów, a codzienność i zwykłość tych miejsc nobilitowana są przez Artystę do rangi prawdziwego i poważnego tematu, problemu, w którym ogniskują się zainteresowania i twórcze poszukiwania malarza. Świat z obrazów Pawła Lasika, w pierwszym momencie zdający się epatować wszechobecną brzydotą, rachitycznością, koślawością i niedoskonałością, po chwili urzeka mnie i zachwyca. Bohaterem, zbiorowym porte parole ze wszystkich obrazów jest bowiem Człowiek. Człowiek, który zasługuje na podziw i uwagę nie dlatego, że jest posągowo silny i piękny, lecz dlatego, że jest niedoskonały, więcej – często nawet od poprawności bardzo daleki, często to człowiek zgubiony, czasem zagubiony, a zawsze po prostu poszukujący na swoją miarę i wiarę recepty na szczęście i życie. I dlatego, gdy oglądam obrazy Pawła Lasika mam wrażenie, że oto dotykam nie tylko najgłębszej tajemnicy malarstwa, ale przede wszystkim prawdziwej, nierozwiązanej zagadki ludzkiej egzystencji.
Katarzyna Napiórkowska

 

ENG:
PAWEŁ LASIK (born in 1941)
He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he graduated from the atelier of Professor Artur Nacht-Samborski in 1967. Currently, he is a professor of this academy. His works have been exhibited, among others in Warsaw, Paris, Orence, Lyon, Sofia, Vigo, Zaragoza, Munich, Berlin, Copenhagen, Dusseldorf, Brema, Tel Aviv, Athens, Nafplio, and London. They are to be found in the collections of National Museum in Warsaw, Regional Museums in Olsztyn, Przemysl, Opole, and Sandomierz and in numerous collections in Poland and abroad.
The world of Lasik’s paintings is not a journey to distant lands existing only in some vivid imagination. There are no idealised visions pleasant to look at and longed for by the soul. The encounter with Lasik’s reality in not easy. It does not bring Odyssey for the soul that longs for a better reality, an Arcadia that exists only in the sphere of imagination. No. Pawel Lasik invites us to worlds that are familiar, for which the centre of attention, tragedy and comedy is a local courtyard. Blocks of flats, playgrounds and dustbins are a theatre of real dramas and the commonness of these places is ennobled by the artist to the rank of a true and serious theme, a problem which focuses the interest and artistic search of the painter. The world of Lasik’s paintings, which seems to radiate with overwhelming ugliness, deformity and imperfection, is charming after a brief moment. The porte-parole, collective hero of many of his paintings is a Human Being. A Human, who deserves admiration and interest not because being beautiful and strong, but imperfect, even more – often even far away from correctness, often lost but constantly trying to figure out the life. That is why when I look upon Lasik’s paintings I feel I am touching not only the deepest secret of painting, but also a mystery of existence.
Katarzyna Napiórkowska

 

FR:
PAWEŁ LASIK (né en 1941)
Il a étudié à l’Académie des Beaux Arts de Varsovie – diplôme en 1967 (professeur Artur Nacht-Samborski) ; expositions : Varsovie, Paris, Orense, Lyon, Sofia, Vigo, Zaragoza, Munich, Berlin, Copenhague, Düsseldorf, Brême, Tel Aviv, Athènes, Nafplion, Londres ; œuvres dans les collections du Musée National à Varsovie, des Musées régionaux à Olsztyn, Przemyśl, Opole, Sandomierz et autres.

“Les univers de peinture de Paweł Lasik ne sont pas des voyages vers des pays lointains, existant uniquement dans une riche imagination. Ce ne sont pas des images idéalisant, si agréables au regard et si attirants pour l’âme. La rencontre avec les œuvres de Paweł Lasik n’est pas facile. Ce ne sont pas des odyssées d’une âme rêvant d’une réalité meilleure, d’une Arcadie qui existe uniquement dans la zone imaginaire. Non. Paweł Lasik nous invite à visiter des mondes, de petits mondes, qui nous sont beaucoup plus proches, dont le centre, la scène tragique et comique, est le quartier de la ville. Des cités, des terrains de jeu et des poubelles sont des scènes où se jouent de vraies tragédies. Leur existence quotidienne et ordinaire, ennoblie par l’artiste, devient un sujet véritable et sérieux, un problème qui focalise l’intérêt et les recherches créatives de l’auteur. Le monde dans les peintures de Paweł Lasik, le monde qui, au premier coup d’œil, semble être laid, rachitique et déformé, finalement me charme et m’enchante. Le héros, un porte-parole collectif de tous ses tableaux, est l’Homme. L’Homme qui mérite l’admiration et l’attention non parce qu’il est beau et fort mais parce qu’il n’est pas parfait et plus que ça – parce qu’il est souvent très loin de la perfection. C’est un homme perdu et égaré, cherchant tout simplement sa propre recette de bonheur.”
Katarzyna Napiórkowska

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist