LEBENSTEIN JAN

PL:
JAN LEBENSTEIN (ur. 1930, zm. 1999)
W latach 1948-54 studiował malarstwo w warszawskiej ASP pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego. Zadebiutował na wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 roku, gdzie otrzymał nagrodę Jury. W 1959 roku otrzymał Grand Prix na 1. Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu. Od tego momentu malarz mieszkał we Francji. Naczelną ideą w twórczości Lebensteina była wiara, że droga do nowoczesności w sztuce wiedzie poprzez przetwarzanie tradycji. W Luwrze podziwiał relikty dawnych cywilizacji: sumeryjskiej, babilońskiej. Inspiracji szukał także w starożytnych mitologiach oraz księgach religijnych. W 1976 roku otrzymał nagrodę nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, a w 1987 Nagrodę im. Jana Cybisa.

 

ENG:
JAN LEBENSTEIN (b. 1930 – d. 1999)
He studied painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw under the guidance of Prof. Artur Nacht Samborski. He made his debut at the exhibition in Warsaw Arsenal in 1955 winning the Jury Award. In 1959 he received the Grand Prix at the 1st International Biennale of Young Artists in Paris. From that moment the painter lived in France.
The dominant motif in Levenstein’s works was the belief that the way to modernity in art goes through processing tradition. He always admired the relics of ancient Sumerian and Babylonian civilizations in the Louvre Museum. He also sought inspiration in ancient mythologies and religious books. In 1976 he was awarded the Prize from Alfred Jurzykowski Foundation in New York, and in 1987 he received the Jan Cybis Award.

 

FR:
JAN LEBENSTEIN (né en 1930, mort en 1999)
Jan Lebenstein a étudié à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie dans les ateliers de professeur Artur Nacht-Samborski dans les années 1948-54. Début en 1955 dans l’exposition dans l’Arsenal à Varsovie où il reçoit le prix de Jury. En 1959 il reçoit Grand Prix pendant le Premier Biennale Internationale des Jeunes à Paris. Depuis, le peintre vivait en France. Selon l’idée principale de l’œuvre de Lebenstein, le chemin vers la modernité mène par l`adaptation de la tradition. Durant ses visites au Louvre, Lebenstein admirait les reliques des civilisations anciennes : sumérienne, babilonienne. Il cherchait de l’inspiration dans les mythologies anciennes et dans les livres de religion. En 1976 il a reçu le prix de la Fondation americaine d’Alfred Jurzykowski et en 1987 le Prix de Jan Cybis

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist