LEDÓCHOWSKI FRANCISZEK

PL:
FRANCISZEK LEDÓCHOWSKI (ur. 1981)
Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk, w Ecole Superieure des Beaux Arts d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem, fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką.

Franciszek Ledóchowski o swojej twórczości:
„Najbardziej fascynuje mnie wieloznaczność. Zawsze staram się sie wyszukać takie motywy, które nie narzucają widzowi jednoznacznych skojarzeń czy nastrojów, jednocześnie silnie wywołując potrzebę interpretacji. Czasem poprzez swoją wyjątkowość, czasem zupełnie na odwrót – przez swoją obojętność. W ten sposób docieram do podstaw ludzkiego sposobu oglądu świata, do cechy, która konstytuuje ludzki umysł – potrzeby określania.”

Wystawy : Opinogóra 2008 Sacrum novum 2 (warszawa) 2009 Noc Muzeów 2010, 2011 „ Światło dla Młodych „ Podkowa Leśna (2011) Pałac pod blachą (warszawa) 2011 – wystawa indywidualna Galeria Klimy Bocheńskiej – wystawa Hangart (2011) Aktualności (2011) – galeria DAP. Muzeum miasta Gdynia 2011 – wystawa konkursowa VI biennale M. Iwaszkiewicza 2011 – wystawa indywidualna Konkursy: VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Barwy i Faktury Gdynia 2011 – 2 etap

 

ENG:
FRANCISZEK LEDÓCHOWSKI (born in 1981)
Studied at the European Academy of Arts in Warsaw (where he was influenced by Franciszek Starowieyski), École Supérieure des Beaux Arts d’Angares in France and at the faculty of graphic arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He graduated in 2007.

Franciszek Ledóchowski about his work:
“What fascinates me the most is ambiguity. I have always tried to find such motifs which do not impose on viewers any unequivocal associations, moods, emotions, thus induce the strong need for interpretation. Sometimes through their uniqueness, or in the contrary, through their indifference. This way, I reach the fundamentals of human perception of the world, this primary feature of the human mind- the need to define.”

 

FR:
FRANCISZEK LEDÓCHOWSKI (né en 1981)

Études à l’Académie Européenne des Arts à Varsovie (où il a été influencé par Franciszek Starowieyski) École Supérieure des Beaux Arts d’Angares en France et au departement du graphisme de l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Il a obtenu un diplôme en 2007.

« Ce qui me fascine le plus, c’est l’ambiguïté. Je tente toujours de trouver des motifs qui, sans imposer au spectateur des associations ou des états d’âme précis, suscitent le besoin d’interprétation. Parfois par sa singularité, ou au contraire, par son indifférence. C’est ainsi que je parviens aux fondements de la perception humaine du monde, à cette caractéristique primaire du psychisme humain – le besoin de définir. »
Franciszek Ledóchowski

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist