MALESZA MIKOŁAJ

PL:
MIKOŁAJ MALESZA (ur. 1954 w Krynkach)
Malarz, scenograf. Studiował w warszawskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz; dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1979. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, a także uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach malarstwa polskiego w kraju i za granicą, m.in.: w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, Czechosłowacji, Włoszech, Austrii, USA, Japonii. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. II nagrodę na XXXVII Ogólnopolskim Salonie Zimowym Plastyki (Radom, 1984) i III nagrodę na XII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim na Obraz im. J. Spychalskiego (Poznań, 1987). Jest autorem ok. 40 scenografii, m. in. do większości spektakli teatru “Towarzystwa Wierszalin”, wraz z którym jest trzykrotnym laureatem nagrody Fringe First na Festiwalu Teatralnym w Edynburgu. Otrzymał również wiele nagród indywidualnych, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej ANIMACJE (Bielsko-Biała, 2002).
wg “Encyklopedii Sztuki Polskiej” wydawnictwa “Kluszczyński”

 

ENG:
MIKOŁAJ MALESZA (born in 1954)
a painter and a stage designer. He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, at the Department of Interior Design, where he graduated from in 1979. He had over 20 individual exhibitions and participated in numerous collective exhibitions in Poland and abroad (Germany, France, Belgium, Holland, England, Czech and Slovak Republics, Italy, Austria, USA and Japan). He was awarded with numerous prizes, e.g. 2nd prize at XXXVII National Winter Art Salon (Radom, 1984), 3rd prize at XII J. Spychalski National Painting Contest (Poznań, 1987). Malesza created circa 40 stage designs, e.g. he created the majority of ‘Towarzystwo Wierszalin’ theatre, with which he was awarded with the Fringe First prize at the famous theatrical festival in Edinburgh three times. He was also a winner at the ‘Animations’ International Visual Art Festival (Bielsko-Biała, 2002).

 

FR:
MIKOŁAJ MALESZA (né en 1954)
Peintre, scenographe. Il fit ses études à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie à la Faculté de l’Architecture de l’Intérieur. Diplôme avec distinction en 1979. L’auteur de plus de 20 expositions individuelles, participation dans nombreuses expositions en Pologne et à l’étranger, entre les autres en Allemagne, en France, en Hollande, en Angleterre, en République tchèque, en Slovaquie , en Italie, en Autriche, aux Etats-Unis, au Japon. Lauréat des nombreux prix et distinctions, entre outre du IInd prix de XXXVIIe Salon National des Arts Plastiques (Radom, 1984) et du IIIe prix de XIIe Concours National de la Peinture pour le Tableau sous le patronat de J. Spychalski (Poznań, 1987). Auteur d’environ de 40 scenographies; il a realisé la plupart de spectacles du théâtre “Towarzystwo Wierszalin”, avec lequel il a été trois fois nommé lauréat du prix Fringe First du Festival du Théâtre à Édimbourg. Il a reçu nombreux prix, entre autres le prix du Festival International de l’Art Visuel ANIMACJE (Bielsko-Biała, 2002).

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist