MARCZUKIEWICZ ADAM

PL:
ADAM MARCZUKIEWICZ (ur. 1958)
Ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów Jana Świderskiego i Zbysława Marka Maciejewskiego, gdzie w 1986 roku obronił dyplom pod kierunkiem profesora Włodzimierza Kunza. W latach 1988–1990 był asystentem naukowym w pracowni litografii w macierzystej uczelni.
Od 1987 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.
Jego prace były wystawiane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Chinach, Belgii, Chorwacji i na Słowacji.

 

ENG:
ADAM MARCZUKIEWICZ (born 1958)
He studied at the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow at ateliers of professors Jan Swiderski and Zbyslaw Marek Maciejewski, where in 1986 he obtained his diploma under the supervision of professor Wlodzimierz Kunz. In the years 1988-1990 he was a research assistant in the lithography studio at his alma mater.
Since 1987, he belongs to the Union of Polish Artists (ZPAP) in Krakow.
His works have been exhibited at numerous group and individual exhibitions in Poland and abroad, including the United States, Germany, France, China, Belgium, Croatia and Slovakia.

 

FR:
ADAM MARCZUKIEWICZ (né en 1958)
Il a étudié à la Faculté des arts graphiques de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie dans les ateliers des professeurs Jan Swiderski et Zbyslaw Marek Maciejewski, où il a obtenu son diplôme en 1986 sous la direction du professeur Wlodzimierz Kunz. Dans les années 1988-1990, il était assistant de recherche dans le studio de lithographie de son alma mater.
Depuis 1987, il appartient à l’Union des artistes polonais (ZPAP) à Cracovie.
Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses expositions collectives et individuelles en Pologne et à l’étranger, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Chine, en Belgique, en Croatie et en Slovaquie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist