MARKOWSKI EUGENIUSZ

PL:
EUGENIUSZ MARKOWSKI (ur. 1912, zm. 2007)
Klasyk współczesności. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach muzealnych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, São Paulo, Pradze, Huston i Chicago.
Mariusz Rosiak:
W rozległym nurcie sztuki ekspresji, która zawsze wymagała ponadprzeciętnej pasji, wiary i zapału, rodziła się z wielkich emocji, gdzieś na pozycjach radykalnych, mieści się cała – malarska i rysunkowa – twórczość Eugeniusza Markowskiego.(…)
Eugeniusz Markowski powiedział kiedyś: “Przy pomocy swojej pasji malarskiej wyrażam pasje ludzkie”. Zdanie to, już w początkowym okresie mojej fascynacji jego malarstwem wydało mi się najbardziej lapidarną formułą jego sztuki. Sztuki, która w swojej dojrzałej fazie zachowała swoją młodzieńczą witalność i werwę. Ale pierwszą pasją Eugeniusza Markowskiego – absolwenta warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył na krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej – stało się życie, które poznawał w tragicznych okresach historii, w wielu rolach, na styku różnych kultur, w różnych szerokościach geograficznych. O tym zaświadcza jego biografia. I to w jakiś sposób, moim zdaniem, zawsze uwierzytelniało prawdę i autentyczność jego sztuki, której głęboki sens odkrył już w latach 40., kiedy Markowski mieszkał i tworzył we Włoszech, Enrico Prampolini – jeden z najbardziej znanych futurystów: “Mówmy o Markowskim albo o gwałtowności kolorystycznej na usługach ekspresji”.(…) Prampolini podkreślał również, że malarstwo Markowskiego jest malarstwem instynktu, wyraża filozofię niepokoju i mistykę ludzkiej egzystencji, że przesycone jest atmosferą ironii i groteski, że bardziej jest paraboliczne niż metaforyczne.(…) Charakterystyka tej twórczości sprzed pół wieku odpowiada także opisowi, jaki mógłby wyjść spod pióra współczesnego krytyka, który zna tylko obrazy Markowskiego z lat ostatnich. Czyż to nie dowód swoistej – chciałoby się powiedzieć żelaznej konsekwencji (…)?

 

ENG:
Eugeniusz Markowski ( b. 1912- d. 2007)
Polish painter. He studied in the Academy of Fine Arts in Warsaw. He graduated from the atelier of Professor Tadeusz Pruszkowski in 1938. His paintings were presented in the expositions in Poland and abroad, among others in Warsaw, São Paulo, Bochum, Tel Aviv, Padua, London, Stockholm, Szczecin, Poznań, Mexico City, Lodz, Copenhagen. They are to be found in the collections of: National Museums in Warsaw, Cracow, Poznan, Wroclaw; the museums in Lodz, São Paulo, Prague, Huston, Chicago and in numerous private collections around the world.

 

FR:
EUGENIUSZ MARKOWSKI (né en 1912, mort en 2007)
Classique de la modernité ; il fit ses études à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie. Ses tableaux se trouvent dans les collections des Musées à Varsovie, à Carcovie, à Poznań, à Łódź, à Sao Paolo, à Prague, à Huston, à Chicago.
Mariusz Rosiak sur l’oeuvre d’ Eugeniusz Markowski: Eugeniusz Markowski a dit une fois: “Avec l’aide de ma passion de la peinture j’exprime les passions humaines”. Cette phrase, même dans une période initiale de ma fascination pour son œuvre me semblait être la formule la plus courte de son art. L’art qui dans sa phase mûre a retenu sa vitalité juvénile et sa verve. Cependant la passion essentielle d’Eugeniusz Markowski- ancien élève de l’Académie de Beaux Arts, qu’il a fini juste avant la seconde guerre mondiale, c’est la vie qu’il découvrait dans les périodes tragiques de l’histoire, dans les rôles multiples, à la croisée des cultures différentes, aux hauteurs différentes, dans les lieux différents. Sa biographie en donne preuve. Et selon moi, cela de quelque manière a toujours affirmé la authenticité et la verte de son art dont le sens profond a été déjà découvert dans les années 40 quand Markowski vivait et créait en Italie par Enrico Trampolini, l’un des futuristes les plus connus: “Parlons de Markowski ou de la impétuosité du couleur au service de l’expression”.(…) Trampolini souligne que la peinture de Markowski c’est la peinture de l’instinct, qu’elle exprime la philosophie de l’angoisse et du mysticisme de l’existence humaine, qu’elle est pleine de l’ambiance de la grotesque et de l’ironie, qu’elle est plutôt parabolique que métaphorique. (…) Cette caractéristique de la moitié du siècle de cet œuvre pourrait être faite par un critique contemporain qui connaît seulement les tableaux de Markowski des dernières années. Est-ce que ce n’est pas une preuve d’une conséquence rigide avec laquelle artiste pratique son art, en restant fidèle à son tempérament et à ses idéaux imprégnés dans la jeunesse? »

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist