MATSILEVICH STANISŁAW

PL:
STANISLAV MATSILEVICH (ur 1987)
Urodzony w Moskwie (Rosja). W 2006 roku ukończył 36. College Sztuki i Rzemiosła im. K. Faberge o profilu jubilerskim i przeniósł się do Polski. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w 2013 roku w Pracowni Technik Łączonych prof. nad. Sławomira Ćwieka.
Czarnobiały świat grafik Stanislava Matsilevicha urzekł nas od pierwszego wrażenia. Częstym elementem jego twórczości jest pies. Chociaż motyw wydawało by się ograny i znany z historii sztuki, tu pokazany z dużą dozą oryginalności. Styl nawiązujący do kubizmu czy rosyjskiego modernizmu dynamizuje przedstawienie i wyostrza. Psy o wyglądzie arystokratycznych chartów zmieniają się w bestie zatopione w dzikim pościgu. Niektóre z przedstawień wydają się przypominać ascetyczny styl rosyjskiej ilustracji.
Kolejny cykl o ciele opowiada o nim z taką plastycznością formy, że mamy wrażenie bliskie patrzenia na rzeźbę. Kształty przepływają w amorficzną masę. Wszystkie grafiki dotykają zwierzęcej części w człowieku. Zachwycają i uwierają.

Stanislav Matsilevich o swojej twórczości:
„Moje zainteresowania graficzne kieruję w stronę figuracji animalistycznej, której forma nawiązuje do tradycji modernizmu rosyjskiego i dziedzictwa europejskiej sztuki średniowiecza. Wykorzystując przedstawienia zwierząt poszukuję takiej ekspresji, która w pełni wyrazi moje subiektywne emocje związane z przeżyciami, doświadczeniami teraźniejszymi i tymi zapamiętanymi z młodości.
Stylistykę swoich prac buduję na bazie eksperymentów warsztatowych i poszukiwań nowych rozwiązań graficznych. W niekonwencjonalnych metodach i środkach odnajduję narzędzia kształtowania własnego języka wypowiedzi artystycznej”.

 

ENG:
STANISLAV MATSILEVICH (born 1987)
Born in Moscow (Russia). After the graduation from 36th K. Faberge College of Arts and Crafts in 2006 he moved to Poland. Studied at the Graphics and Panting Department of the Academy of Fine Arts in Łódź. Received his diploma with honors in 2013 at the studio of prof. Sławomir Ćwiek.

Black and white imaginary of Stanislav Matsilevich graphics captivates at the first sight. Dog as a motif appears in his works frequently. Despite it is very common in art history, in those works this figure is presented in a very genuine way. Style which reminds cubism and russian modernism makes the representations look dynamic and sharp. Dogs of an artistocratic greyhounds postures seem to become the beasts occupied by a furious chase. Some of the works seem to recall the ascetic style of a russian illustrations.

The plasticity of forms of the cycle about the body make them look like the sculptures. All the shapes become to be the amorphous substance. All those graphics are revealing the animal side of the human nature. They are both delightfull and confusing.

Stanislav Matsilevich about his works :
I direct my interest in the graphic art towards the animalistic figuration which form refers to the tradition of russian modernism and the heritage of european medieval art. With representations of the animals I search for the expression which would fully reflect my subjective feelings related to my recent and past experiences of my youth.
I set the style of my work by the workshop experiments and search for a new graphical solutions. I find my way to establish my artistic output by alternative methods and extraoridnary creative process.

 

FR:
STANISLAV MATSILEVICH (né en 1987)
Né à Moscou (Russie). Après l’obtention du diplôme du 36ème collège des arts et métiers K. Faberge en 2006, il a déménagé en Pologne. A étudié au département Graphics et Panting de l’Académie des Beaux-Arts de Łódź. A reçu son diplôme avec honneurs en 2013 au studio du prof. Sławomir Ćwiek.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist