MAZUŚ STANISŁAW

PL:
STANISŁAW MAZUŚ (ur. 1940)
Od 1961 roku studiował na Wydziale Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1967 roku w pracowni wybitnego kolorysty, artysty z kręgu Ecole de Paris, profesora Eugeniusza Eibischa.
W latach 1968 i 1969 roku Stanisław Mazuś był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Swoje prace pokazywał na wystawach w Polsce i za granicą, między innymi w Sofii, Pradze, Sztokholmie, Wiedniu, Komarnie, Aix-les-Bains, Mediolanie, Nowym Jorku, Lipsku, Waszyngtonie, Atenach.
Prace Stanisława Mazusia znajdują się w zbiorach instytucji państwowych i w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Galerii Uffizi we Florencji.

Stanisław Mazuś maluje głownie pejzaże, martwe natury i portrety pozostając wiernym tradycyjnemu warsztatowi malarskiemu. Jego obrazy przywodzą na myśl twórczość Jean-Baptiste`a Chardina.

Stanisław Mazuś – malarstwo

To co robię jest odbiciem mojej osobowości, nastrojów, zainteresowań i przeżyć. Odrzucam wszelkie “izmy”.
Nie podniecają mnie nowoczesne hasła o sztuce i teorie. Pozwalam sobie na luksus nieulegania manifestacjom różnych ugrupowań współczesnych, lecz z wrodzoną przekorą tworzę dalej swój wewnętrzny autoportret uczuć, myśli, przeżyć, radości, smutku i cierpienia, które zawarte są w interpretacjach natury. Natury jak najprostszej, niezauważalnej, a która jest głównym źródłem mego natchnienia i największym mistrzem.

 

ENG:
STANISŁAW MAZUŚ (born in 1940)
He studied at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw. He graduated at the atelier of Professor Eugeniusz Eibisch in 1967. Mazuś held a scholarship from the Minister of Culture and Arts. His works were shown at numerous exhibitions, e.g. Madrid, Moscow, Paris and Athens; and they contribute to numerous private and state collections in Poland and abroad, such as Uffizi Gallery in Florence.

 

FR:
STANISŁAW MAZUŚ (né en 1940)
Dès 1961 il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie. Il a obtenu son diplôme en 1967 à l’atelier du coloriste éminent, artiste du cercle de l’ Ecole de Paris, professeur Eugeniusz Eibisch. Dans les années 1968-1969 Stanisław Mazuś a été boursier du Ministère de la Culture et de l’Art. Il a montré ses oeuvres sur les expositions en Pologne et à l’étranger, entre outre à : Sophia, Prague, Stockholm, Vienne, Comarne, Aix-les-Bains, Mediolan, New York, Lipsk, Washington, Athènes. Les oeuvres de Stanisław Mazuś se trouvent dans les collections des institutions gouvernementales et dans les collections privées en Pologne et à l’étranger : entre outre dans la Galerie Uffizi à Florence.
Stanisław Mazuś peint surtout des paysages, des natures mortes et des portraits en restant fidèle aux techniques picturales traditionnelles. Ses oeuvres font penser à l’art de Jean-Baptiste Chardin.
Stanisław Mazuś sur son oeuvre:
“Ce que je fais est un réflet de ma personnalité, de mes émotions, de mes intérêts et de mes expériences. Je rejette tous les « –isme » Les nouveaux slogans et théories sur l’art ne m’extasient pas. Je me permet le luxe de rester indifférent aux manifestation de différents groupes contemporains, mais avec un contrariant inné je continue de créer mon portrait intérieur des émotions, des pensées, des expériences, de la joie, de la tristesse et de la souffrance, qui sont contenus dans les interpretations de la nature. De la nature la plus simple, inaperçue et qui est une source principale de mon inspiration et mon maître.”

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist