MIANOWSKI LUCJAN

PL:
LUCJAN MIANOWSKI (ur. 1933, zm. 2009)
Polski malarz i grafik, prof. zw. Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni plakatu prowadzonej przez Macieja Makarewicza, a kontynuował u Konrada Srzednickiego w pracowni litografii. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1956. W 1959 wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie studiował na Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts. W 1964 wyjechał tworzyć do Skandynawii. Rok później wrócił do kraju i został wykładowcą litografii na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1985 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prace artysty znajdują się w kolekcjach wielu muzeów i galerii w kraju i zagranicą, m.in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museum de Arte Moderna w Sao Paolo, Muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio, Moderna Museet w Sztokholmie, Library of Congress w Waszyngtonie, Bibliothèque nationale de France w Paryżu, Albertina w Wiedniu i innych.

 

ENG:
LUCJAN MIANOWSKI (b. 1933 – d. 2009)
Polish painter and graphic artist, professor of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Poznan. He studied at the Academy of Fine Arts in Cracow in the studio of poster conducted by Maciej Makarewicz, and continued lithography under Konrad Srzednicki. He graduated with honors in 1956. In 1959 he went to study in Paris, where he studied at the Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts. In 1964 he moved to Scandinavia. A year later he returned to Poland and became a lecturer of lithography at the Academy of Fine Arts in Poznan. In 1985 he was awarded the Polish Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta. His works are in the collections of many museums and galleries in Poland and abroad, including the National Museum in Warsaw, Krakow, Bydgoszcz, Poznan, Museum of Modern Art in New York, Museum de Arte Moderna in Sao Paolo, the Museum of Contemporary Art in Tokyo, the Moderna Museet in Stockholm, the Library of Congress in Washington, DC, the Bibliothèque Nationale de France Paris, the Albertina in Vienna and others.

 

FR:
LUCJAN MIANOWSKI (1933-2009)
Peintre et graphiste polonais, professeur d’ arts graphiques à l’Académie des Beaux-Arts à Poznan. Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie dans le studio de l’affiche conduit par Maciej Makarewicz, et a continué lithographie sous Konrad Srzednicki. Il a obtenu son diplôm avec distinction en 1956. En 1959, il est allé étudier à Paris, à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. En 1964 il s’est installé en Scandinavie. Un an plus tard, il est revenu en Pologne et il est devenu un profeseur de la lithographie à l’Académie des Beaux-Arts à Poznan. En 1985, il a reçu la Croix de Chevalier Polonais de l’Ordre de Polonia Restituta. Ses œuvres figurent dans les collections de nombreux musées et galeries en Pologne et à l’étranger, y compris le Musée national à Varsovie, Cracovie, Bydgoszcz, Poznan, Museum of Modern Art à New York, le Musée d’Art Moderne de Sao Paolo, le Musée d’Art Contemporain A Tokyo, le Moderna Museet de Stockholm, la Bibliothèque du Congrès à Washington, DC, la Bibliothèque nationale de France, Paris, l’Albertina à Vienne et d’autres.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist