MIKKE ANNA

PL:
ANNA MIKKE (ur. 1950 w Łodzi)
Twórczość Anny Mikke, to blisko trzydzieści lat poszukiwań malarskiego przekazu treści, które są jej osobistym komentarzem świata i ludzkiej kondycji. Jest to twórczość dramaturgiczna, jeśli rozpatrywać by ją w kategoriach literackiego przekazu. Bohaterem zawsze jest człowiek. Podział chronologiczny powstawania dzieł nie ma tutaj znaczenia. Artystka zmienia i udoskonala warsztat malarski, ale to przekazywanie treści wyodrębniają nurty tej twórczości.
„Metropolia” są portretami współczesnych miast. Tłoczące, przepychające się wieżowce o niestabilnych fundamentach, multiplikowane Wieże Babel. Stworzone przez ludzi, ale nie dla ludzi. Człowiek skurczony do formy sztafażu, potraktowany sylwetowo przypomina postacie z malarstwa ściennego w grotach. Cóż, jako pojedynczy ludzie jesteśmy tak samo bezradni i rozwój cywilizacyjny metropolii nie musi być jednoznaczny z naszym rozwojem. W malarstwie z grot postacie sugerują jakieś współdziałanie, w „Metropoliach” raczej działaniom ulegają. Są unoszone, przewracane, porywane, brak jest między nimi relacji.

 

ENG:
ANNA MIKKE (born in 1950)
She graduated from the Academy of Fine Arts in Łódź in 1975. After graduation, she was engaged in graphic design, including designing movie posters as well as illustrations and drawings for press in Warsaw and Paris. Since 1990 she has devoted herself primarily to painting, consistently demonstrating her unique style, which combines graphic art, painting and collage. She lives in Cachan in France.

 

FR:
ANNA MIKKE (née en 1950)
Elle est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts à Lódź (1975). Après ses études, elle a été engagée dans le graphisme, y compris la creation des affiches de films ainsi que des illustrations et des dessins pour la presse à Varsovie et à Paris. Depuis 1990, elle se consacre principalement à la peinture exprimant et montrant son style unique qui combine l’art graphique, peinture et collage. Elle vit à Cachan en France.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist