MIŚKIEWICZ MARZENA

PL:
MARZENA MIŚKIEWICZ
Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dyplom w pracowni malarstwa mgr Marii Polakowskiej. Członek Związku Polskich Artystów. Autorka ponad 600-set obrazów z których część znajduje się w zbiorach instytucji, kościołach i kolekcjach prywatnych w kraju, m.in. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie (portrety Rodziny Królewskiej, które prezentowane były Królowej Wielkiej Brytanii) za granicą w USA, Kanadzie, Anglii, Brunei, Holandii oraz Niemczech. Założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Art Avanti, którego zadaniem jest m. in. wspieranie artystów w ich działalności artystycznej a także organizowanie przedsięwzięć artystycznych, promocyjnych miasta Zamościa i regionu. Od trzech lat indywidualna praca w wolontariacie z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz wykluczonymi.

 

ENG:
MARZENA MIŚKIEWICZ
She graduated from the Faculty of Fine Arts at UMCS in Lublin. She is a member of ZPAP (Association of Polish Artists and Designers). She is an author of more than 600 paintings. Many of them are to be found in private and public collections.
She is a founder and director of Art Avanti – organization whose main goal is to support artists and organize various cultural and artistic events in Zamość and its region.

 

FR:
MARZENA MIŚKIEWICZ
Etudes à la Faculté Artistique de l’Université de Maria Curie Skłodowskiej. Diplôme à l’atelier de la peinture de Maria Polakowska. Membre de l’Association des Artistes Polonais(ZPAP). L’auteur de plus de 600 tableaux dont la partie se trouve dans les collections des institutions, dans les églises et dans les collections privées dans le pays, entre outre : dans l’Ambassade de la Grande Bretagne à Varsovie (portraits de la Famille Royale qui ont été présentés à la Reine de la Grande Bretagne), à l’étranger aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre, en Brunea, en Hollande et en Allemagne. Elle est fondatrice et président de l’Association Art Avanti, qui soutienne les artistes dans leurs activité artistique et organise les événements artistiques, promouvant la ville de Zamość et le région. Dès trois années, un travail individuel dans le bénévolat avec des personnes menacées par l’exclusion sociale ou exclues.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist