MISTAK TOMEK

PL:
TOMEK MISTAK (ur. 1978)
W roku 2005 uzyskał dyplom w pracowni malarstwa profesora Stanisława Białogłowicza w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe, głównie akryl na płótnie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
2003 – Finalista konkursu „Obraz Roku 2002″ organizowanego przez czasopismo Art&Business, Warszawa
2009 – Nagroda Wojewody Podkarpackiego na Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Przemyśl
2010 – nominacja do nagrody na XI Biennale Plastyki Krośnieńskiej, BWA, Krosno
2011 – nominacja do nagrody w konkursie „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2011″, BWA w Rzeszowie
2012 – Finalista 24 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
2015 – Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa w konkursie “Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba, Roku 2015”, Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów.

 

ENG:
TOMEK MISTAK (born 1978)
In 2005 he obtained a diploma in the painting studio of professor Stanisław Białogłowicz at the Institute of Fine Arts of the University of Rzeszów. He practices easel painting, mainly acrylic on canvas. Member of the Union of Polish Visual Artists.
PRIZES AND AWARDS:
2003 – Finalist of the “Image of the Year 2002” competition organized by the journal Art & Business, Warsaw
2009 – Award of the Podkarpackie Voivode at the Triennial of Painting of the Carpathian Region “Silver Quadrangle”, Przemyśl
2010 – nomination for the prize at the XI Biennale of Krosno Plastics, BWA, Krosno
2011 – nomination for the prize in the competition “Image, Graphics, Drawing, Sculpture of the Year 2011”, BWA in Rzeszów
2012 – Finalist of the 24th Festival of Polish Contemporary Painting in Szczecin
2015 – Award of the President of the City of Rzeszów in the competition “Image, Graphics, Drawing, Sculpture, Year 2015”, Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist