MITORAJ IGOR

PL:
IGOR MITORAJ (ur. 26 marca 1944 roku w Oederan w Niemczech – zmarł 6 października 2014 roku we Francji.)
Polski rzeźbiarz, od 1968 roku tworzący poza granicami kraju (Francja, Włochy). Głównym tematem rzeźb Mitoraja jest ludzkie ciało, jego piękno i kruchość, a także głębsze aspekty ludzkiej natury, które pod wpływem czasu i okoliczności ulegają wynaturzeniu. Odwołując się, nawet dosłownie (niekiedy już w tytule rzeźby: Ikar, Tyndareus, Centauro, Eros, Mars, Gorgona, Paesaggio Ithaka), do mitologii lub historii Grecji i Rzymu, niejako “cytuje” piękno i idealne proporcje rzeźb klasycznych, jednocześnie uzmysławiając odbiorcy ich ludzką naturę i niedoskonałość poprzez umyślne spękania i uszkodzenia powierzchni posągów, a nawet powalenie ich na ziemię. Mityczni bohaterowie, zranieni, niedoskonali patrzą niemo na widza pustymi oczodołami, często zakryci całunami, niczym istoty ranne lub kalekie, niejednokrotnie niemi – z ustami zakrytymi tkaniną. Styl Mitoraja polegający na interpretacji antyku z wprowadzeniem wyraźnych akcentów nowoczesności, jest obecnie rozpoznawany przez miłośników sztuki na całym świecie. Elementem charakterystycznym prac Mitoraja są usta, które zawsze mają kształt ust autora i stanowią nieformalny “podpis” rzeźbiarza na dziele.
Wybrane wystawy:
* 1976 pierwsza indywidualna wystawa malarstwa i grafiki w Galerie Le Hune w Paryżu
* 1977 indywidualna wystawa rzeźb i biżuterii z brązu w ArtCurial w Paryżu przy Av. Matignon
* 1986 zaproszenie na 42. Biennale w Wenecji
* 1989 wystawa w New York Academy of Art
* 1999 wystawa w Museo Archeologico oraz w Ogrodach Boboli we Florencji
* 2001 wystawa w Muzeum Olimpijskim w Lozannie
* 2003 wystawa na placach miast Polski – Rzeźby i rysunki Igora Mitoraja: Poznań(7 września – 5 października 2003)
* 2004 56 klasycznych rzeźb Mitoraja, wykonanych z brązu, żeliwa, białego i czarnego marmuru oraz terakoty, 36 rysunków artysty z lat 1976-2001 oraz 14 rzeźb z brązu wystawionych na Rynku Głównym, Kraków (17 października 2003 – 25 stycznia 2004); Warszawa (11 lutego – 25 kwietnia 2004)

 

ENG:
IGOR MITORAJ (b. 1944 – d. 2014)
is a Polish artist born in Germany. He studied painting at the School of Art and at the Academy of Fine Arts in Cracow under Tadeusz Kantor. After graduating, he had several collective exhibitions, and held his first solo exhibition in 1967 at the Krzysztofory Gallery. In 1968 he moved to Paris to continue his studies at the National School of Art. Shortly afterwards he became fascinated by Latin American art and culture and spend a year painting and travelling around Mexico. The experience led him to take up sculpture. He returned to Paris in 1974 and two years later he held another major solo exhibition including some sculptural work. The success of the show persuaded him that he was first and foremost a sculptor. In 2006, he created the new bronze doors and a statue of John the Baptist for the basilica of Santa Maria degli Angeli in Rome.

Artist’s unique style, which relies on the interpretation of antiquity with the introduction of clear accents of modernity, is recognized by art lovers around the world. A characteristic element of Mitoraj’s works are lips which always take shape of those of the author and therefore constitute his informal and very personal “signature”.

 

FR:
IGOR MITORAJ (né en 1944, mort en 2014)
est un artiste polonais né en Allemagne. Il a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie où il a été l’élève de Tadeusz Kantor. Après ses études, il a eu plusieurs expositions collectives, et il a tenu sa première exposition individuelle en 1967 à la Galerie Krzysztofory. En 1968, il a déménagé à Paris pour poursuivre ses études à l’Ecole Nationale d’Art. Peu de temps après, pendent ses voyages à travers le Mexico, il se passionnait pour l’art et la culture latino-américaine. Cet expérience l’a amené à faire la sculpture. Il a revenu à Paris en 1974 et deux ans plus tard, il a tenu une autre grande exposition individuelle, y compris des sculptures. Le grand succès de l’exposition l’a persuadé qu’il était d’abord et avant tout un sculpteur. En 2006, il a créé les nouvelles portes de bronze et une statue de Jean-Baptiste de la basilique de Santa Maria degli Angeli à Rome.

Le style unique de l’artiste, qui combine les éléments antiques et ceux tout à fait moderns, est reconnu par les amateurs d’art du monde entier. Un autre élément caractéristique des œuvres de Mitoraj sont les lèvres qui sont toujours en forme de celles de l’auteur et par conséquent elles constituent une « signature » informelle et très personelle.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist