MODZELEWSKI JAROSŁAW

PL:
JAROSŁAW MODZELEWSKI (ur. 1955)
Malarz, rysownik, pedagog, mieszka w Warszawie. Studiował w latach 1975-1980 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. Od 1982 pracuje jako pedagog w macierzystej uczelni. Współzałożyciel Gruppy.
Wybrane wystawy i nagrody:
1985 – I Biennale Młodych “Droga i prawda”, Wrocław (III nagroda);
1992 – “Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn; 1998 – Paszport “Polityki”;
1999-2000 – “Aspects – Positions. 50 Years of Art in Central Europe”, Wiedeń – Budapeszt.

 

ENG:
JAROSŁAW MODZELEWSKI (born in 1955)
Jarosław Modzelewski is a painter, illustrator and an educator. Between 1975 and 1980 he studied at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studio of professor Stefan Gierkowski. He is one of the founders of the artistic group “Gruppa”.
Selected exhibitions and awards:
1985 – I Biennale for Young Art “Droga i prawda”, Wrocław (III award);
1992 – “Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn;
1998 – Paszport “Polityki”
1999-2000 – “Aspects – Positions. 50 Years of Art in Central Europe”, Vienna – Budapest.

 

FR:
JAROSŁAW MODZELEWSKI (né en 1955)
Peintre, dessinateur, pédagogue. Il habite à Varsovie. Etudes dans les années 1975-1980 à la Faculté de peinture à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie chez professeur Stefan Gierowski. Dès 1982 il était pédagogue de l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie. Cocréateur de groupartistiqe « Gruppa ». Certains expositions et prix : 1985 – I Biennale des « Chemin et vérité »(“Droga i prawda”), Wrocław (III prix); 1992 – “Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn; 1998 – Passeport de “Polityka”; 1999-2000 – “Aspects – Positions. 50 Years of Art in Central Europe”, Vienne – Budapest.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist