NAPIÓRKOWSKA JUSTYNA

PL:
JUSTYNA NAPIÓRKOWSKA
Historyk sztuki i europeista, doktor nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie wykłada.
Studiowała na Uniwersytecie Florenckim, Sciences Po w Paryżu, Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończyła program poświęcony sztuce XX wieku na Uniwersytecie Oxfordzkim.
Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi cykl wykładów o sztuce w Komisji Europejskiej.
W 2010 jej blog “O sztuce” decyzją Jerzego Stuhra zdobył tytuł Bloga Roku w dziedzinie kultury oraz otrzymał decyzją Jury Konkursu dodatkowe wyróżnienie.
Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 19 marca 2015 została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w promowaniu polskiej kultury i sztuki i 21 marca 2015 udekorowana tym odznaczeniem w Brukseli.
W 2015 otrzymała tytuł „Polaka Roku” w Belgii w dziedzinie Kultury i Nauki, a w 2016 znalazła się w Złotej Dziesiątce Kobiet Sukcesu Mazowsza.
ENG:
JUSTYNA NAPIORKOWSKA
Art historian and europeanist, doctor of social sciences of the University of Warsaw, where she currently teaches.
She studied at the University of Florence, Sciences Po in Paris, the University of Warsaw and has completed a program on 20th century art at the University of Oxford.
A lecturer at the University of Warsaw, she also conducts a series of art lectures at the European Commission.
In 2010, her blog “O sztuce” (“About art”) by the decision of Jerzy Stuhr won the title of Blog of the Year in the field of culture and received an additional distinction.
She was awarded the Bronze Cross of Merit for her contribution to promoting Polish culture and art and on 21 March 2015 decorated with this award in Brussels, by the decision of the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski.
In 2015, she received the title of “Pole of the Year” in Belgium in the field of Culture and Science, and in 2016 she was in the Mazovia’s Golden Ten Women of Success.
FR:
JUSTYNA NAPIORKOWSKA
Historienne de l’art et européaniste, docteur en sciences sociales de l’Université de Varsovie, où elle enseigne actuellement.
Elle a étudié à l’Université de Florence, à Sciences Po à Paris, à l’Université de Varsovie et a suivi un programme sur l’art du XXe siècle à l’Université d’Oxford.
Chargée de cours à l’Université de Varsovie, elle dirige également une série de cours d’art à la Commission européenne.
En 2010, son blog “O sztuce” (“À propos de l’art”) par décision de Jerzy Stuhr a remporté le titre de Blog de l’année dans le domaine de la culture et a reçu une distinction supplémentaire.
Elle a reçu la Croix du mérite du bronze pour sa contribution à la promotion de la culture et de l’art polonais. Le 21 mars 2015, elle a reçu ce prix à Bruxelles par décision du président de la République de Pologne, Bronisław Komorowski.
En 2015, elle a reçu le titre de “Pôle de l’année” en Belgique dans le domaine de la culture et des sciences et en 2016, elle a participé au Golden Ten Women of Success de Mazovie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist