NIEDOJADŁO-CICHOŃSKI MAREK

PL:
MAREK NIEDOJADŁO-CICHOŃSKI (ur. 1954 r.)
Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1981 r. u prof. Zbigniewa Grzybowskiego. W latach 1983 oraz 1984 otrzymał stypendium twórcze Ministersta Kultury i Sztuki. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, polichromie ścienne, witraże, obrazy sakralne.
Prace Marka Niedojadło znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Galerii Miejska BWA w Krakowie oraz BWA w Rzeszowie.
Marek Niedojadło jest autorem projektów i realizacji polichromii w kościołach m.in. w Latoszynie, Głobikowej, Brzostku, Borowej, Czarnym Potoku, Mielcu, Piotrkowicach.
ENG:
MAREK NIEDOJADŁO-CICHOŃSKI (born in 1954 )
He studied at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Cracow. In 1984 he received a scholarship from the Ministry of Culture. Marek Niedojadło practices painting, drawing and he also specializes in mural painting – his polychromous frescos cover churches interiors in the south of Poland.
FR:
MAREK NIEDOJADŁO-CICHOŃSKI (né en 1954)
Il a étudié à la Faculté de peinture de l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie. Diplôme en 1981 chez prof. Zbigniew Grzybowski. En 1983 et en 1984 il a obtenu la bourse artistique du Ministère de la Culture et de l’art. Il pratique la peinture de chevalet, le dessin, la polychromie murale, le vitrail, la peinture sacrale, Les oeuvres de Marek Niedojadło se trouvent dans les collections de Musée Régional à Tarnów, dans la Galerie Municipale BWA à Cracovie et dans BWA à Rzeszów. Marek Niedojadło est auteur des projets et des réalisations des polychromies dans les églises à Latoszyn, Głobikowa, Brzostek, Borowa, Czarny Potok, Mielec, Piotrkowice.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist