NIESPODZIEWANA MAŁGORZATA

PL:
MAŁGORZATA NIESPODZIEWANA (ur. 1972)
Dyplom pt. “Ceremonie” w 1998 roku w pracowni prof. Stanisława Wejmana na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie został uhonorowany Medalem Rektora. W 1997 otrzymała podczas studiów Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 1998 laureatka stypendia Mythological Europe Revisited- La Franta we Włoszech.
Uprawia grafikę, malarstwo, rysunek, wykonuje obiekty przestrzenne oraz zajmuje się książką unikatową. Prace eksponowała w Polsce oraz w Niemczech, Francji, Danii, Egipcie, Słowenii, Litwie, Rosji, Japonii. W 2007 uzyskała stopień doktora sztuk pięknych na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.
ENG:
MAŁGORZATA NIESPODZIEWANA (born in 1972)
graduated with the “Ceremonies” diploma in 1998 which she did under the guidance of Prof. Stanisław Wejzman. Awarded with the Medal of Rector. In 1997 she was given a grant from the Ministry of Culture and Art and in 1998 a Mythological Europe Revisited scholarship from La Franta in Italy.

She obtained a PhD degree in the field of Fine Arts.
She is involved in drawing, painting, spatial object and deals with unique books. Her works were exhibited in Poland, Germany, France, Denmark, Egypt, Lithuania, Russia and Japan.
FR:
MAŁGORZATA NIESPODZIEWANA (née en 1972)
Son diplôme sous le titre „ Cérémonies”, fait en 1998 à l’atelier du professeur Stanisław Wejman, a été honoré par la Médaille du Recteur. Pendant ses études, en 1997, elle a obtenu la Bourse du Ministre de la Culture et de l’Art. En 1998, elle a été lauréate de la bourse Mythological Europe Revisited, La Franta, Italie. Elle est porteur d’un titre de docteur obtenu après la soutenance d’une thèse dans le domaine de beaux arts.
Elle se spécialise dans la gravure, la peinture et le dessin, elle crée des objets spaciaux et s’occupe de l’illustration artistique. Elle exposait ses travaux en Pologne et à l’étranger : en Allemagne, France, Danemark, Egypte, Slovénie, Lituanie, Russie et Japon.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist