NIEWDANA JAKUB

PL:
JAKUB NIEWDANA (ur. 1989)
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w 2014 roku. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalności naukowej zaangażowany w pracę stowarzyszenia “Ceramika Bez Granic”, którego jest współzałożycielem, oraz grupy artystycznej “Vera Icon”. Zajmuje się ceramiką oraz fotografią.
ENG:
JAKUB NIEWDANA (born 1989)
Studies at the Academy of Fine Arts in Krakow. Diploma with distinction in 2014. Scholarship holder of the Minister of Science and Higher Education. In 2015 he began his doctoral studies at the Pedagogical University in Krakow. In addition to his scientific activity, he is involved in the work of the “Ceramics Without Borders” association, of which he is a co-founder, and the artistic group “Vera Icon”. He deals in ceramics and photography.
FR:
JAKUB NIEWDANA (ur. 1989)
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w 2014 roku. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalności naukowej zaangażowany w pracę stowarzyszenia “Ceramika Bez Granic”, którego jest współzałożycielem, oraz grupy artystycznej “Vera Icon”. Zajmuje się ceramiką oraz fotografią.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist