NIZIO MARLENA

PL:
MARLENA NIZIO
Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Nowosielskiego w 1986 roku. W 1987 roku uzyskała Stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Tekst Profesora Jerzego Nowosielskiego o Marlenie Nizio :”Marlena Nizio kończyła malarstwo w mojej pracowni(…)Nie spodziewałem się jednak tak silnego uderzenia, takiego zmasowanego działania wizji malarskiej ukształtowanej, lepiej powiedzieć wrodzonej, gotowej i absolutnie suwerennej. To aż niepokoi. Bo skoro na początku drogi twórczej widzimy coś tak w pełni ukształtowanego – to zapytać się chce – a co dalej? Jaki tu może być dalszy rozwój, jakie dojrzewanie? Ale są to pytania pedanta. W obliczu faktów artystycznych nie wolno takich pytań stawiać. Należy być wdzięcznym za to, co już się nam prezentuje, bo to są rzadkie okazje do takiej radości i satysfakcji w kontakcie z malarstwem naszego czasu. Obowiązek piszącego kompetentnie wstęp do katalogu każe po prostu skonstatować fakt bezsporny. Do naszego życia artystycznego wchodzi kto? Uformowany, posiadający autentyczną, indywidualną wizję malarską, wizję o którą nie musi zabiegać, nie musi się jej doszukiwać, jest ona mu po prostu dana. Jej realność jest ponad wszelka dyskusję. Jest faktem i rzeczywistością artystyczną zupełnie oczywistą. Wszystko co możemy teraz zrobić, to po prostu patrzeć i cieszyć się.
W okresie tak dla sztuki malarskiej trudnym i wątpliwym, że czasem rodzi się zwątpienie w możliwości dalszego rozwoju tej sztuki, stajemy przed obrazami, które udowadniają, że wszelkie tego rodzaju prognozy nie mają po prostu sensu”. Jerzy Nowosielski
ENG:
MARLENA NIZIO
Studied painting in the atelier of prof. Jerzy Nowosielski at the Academy of Fine Arts in Cracow. She received her diploma in 1986. She was awarded a scholarship from the Ministry of Culture in Arts (1987).

Professor Nowosielski about Marlena Nizio: “Marlena Nizio studied painting in my atelier (…). Yet I did not expect such a strong hit, such a massive activity of the already shaped artistic vision, better to say: inborn, ready and absolutely independent. It even frightens me. When the beginning brings something so complete and fully formed, what will be next? Where is the place for progress and for maturation? These are pedant questions. In front of artistic facts such questions cannot be asked. One should be grateful for what has already been given to us, because such moments of joy and satisfaction are rare in the contemporary painting. (…) Someone already formed enters on the artistic scene. Someone with a true and individual artistic vision, who does not have to search out for it because it is already given to that person. It is beyond any doubts. (…) Everything we can do now is to sit and rejoice over it. In times which are so difficult for art, full of doubts about the future of painting, these pictures prove that such forecasts are wrong.”
FR:
MARLENA NIZIO
Elle a étudié à la Faculté de la Peinture de l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie. Elle a réalisé son diplôme en 1986 sous la tutelle du prof. Jerzy Nowosielski. En 1987 elle a reçu la bourse de Ministre de la Culture et de l’Art.
Professeur Jerzy Nowosielski sur l’art de Marlena Nizio: “Marlena Nizio a fini la peinture dans mon atelier (… ) Mais je ne m’attendais pas si fort, à la vision si massive de la peinture formée, il vaut mieux dire innée, prête et absolument souveraine. Cela même angoisse. Comme au début de chemin artistique on voit quelque chose si pleinement formée, on a envie de demander, ce qui se passera plus tard. Quel peut être le développement suivant, quel mûrissement ? Mais ce sont des questions d’un pédant. Vus les faits artistiques on ne peut pas poser les questions de ce genre. On doit remercier de ce qui se présente devant nous, car les occasions à telle joie et à telle satisfaction sont rares dans le contact avec la peinture contemporaine. Le devoir de celui qui écrit professionnellement une introduction au catalogue de l’exposition demande de simplement constater ce fait indéniable. Qui entre dans notre vie artistique ? Formé, avec une vision de la peinture authentique et individuelle dont il ne doit pas se préoccuper, ne doit pas la chercher, car elle est lui simplement donnée. Sa réalité est indéniable. Elle est un fait et une réalité artistique évidente. Tout ce qu’on peut faire maintenant, c’est de regarder et de se réjouir. Dans le période si difficile et si douteux pour l’art que parfois se naît la doute dans les capacités du développement futur de cet art, on se trouve devant les tableaux qui prouvent que tous ces pronostiques simplement n’ont pas de sens “.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist