NOWAK KATARZYNA

PL:
KATARZYNA NOWAK (ur.1963)
Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 1989 roku w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej z aneksem z malarstwa w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej. Zajmuje się rzeźbą.Artystka zdobyła wyróżnienie na wystawie “Dyplom” w Toruniu w 1990 roku.

Oniryczne muzy i boginie z rzeźb Katarzyny Nowak wydają się pochodzić z repertuaru sztuki antycznej. Ceramika, główne medium, którym posługuje się artystka, ma swoje tradycje od czasów prahistorycznych. Katarzyna Nowak zaczyna od przedstawienia figuratywnego, jednak poprzez poszukiwania jak najbardziej syntetycznego ujęcia dochodzi do momentu, gdy przedmiot czy przedstawienie zatraca swoje pierwotne znaczenie, stając się formą. Najczęściej formą piękna.
ENG:
KATARZYNA NOWAK (born in 1963)
A Polish sculptor. She studied at the Faculty of Ceramics and Glass at the Academy of Fine Arts. She graduated in 1989 from the studios of prof. Krystyna Cybińska and Wanda Gołkowska.
The dreamlike muses and goddesses constitute the main theme of Katarzyna Nowak’s sculptures. As ceramic is the fundamental material of these sculptures and has long traditions dating back to prehistoric times, Nowak’s works seem to have ancient origins inspired by the Etruscan art.
Katarzyna Nowak begins with figurative representations, but then on her way to reach the most synthetic depiction, comes to the moment when the object looses its original meaning turning into a form which embodies beauty.
FR:
KATARZYNA NOWAK (née en 1963)
Artiste polonaise, sculptrice. Elle fit ses études à la Faculté de la Céramique de l’Académie de Beaux-Arts. Elle a obtenu son diplôme dans l’atelier du proffeseur Krystyna Cybińska et Wanda Gołkowska en 1989.
Les muses et déesses oniriques constituent le thème principal des sculptures de Katarzyna Nowak. La céramique – qui est le matériau fondamental de ses sculptures- a de longues traditions remontant à la préhistoire, et les œuvres de Nowak semblent d’avoir des origines très anciennes inspirées par l’art étrusque.

Katarzyna Nowak commence par des représentations figuratives, et puis, en cherchant une figure le plus synthétique, elle atteint un moment où un objet perd son sens original et se transforme en image qui incarne la beauté.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist