NOWOSIELSKI JERZY

PL:
JERZY NOWOSIELSKI (1923-2011)
Malarz, rysownik, scenograf. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych.

W latach 1976-1992 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1944 członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej.
Nowosielski jest autorem licznych form malarskich, obejmujących kompozycje religijne (malowidła ścienne w kościołach, ikonostasy, obrazy kultowe), studia portretowe, sceny figuralne , a także pejzaże, martwe natury i obrazy abstrakcyjne. Inspiracją artysty są ikony, ale także sztuka naiwna, (stąd odindywidualizowanie postaci, hieratyzm, czyli zastosowanie środków pozwalających na uzyskanie wyrazu powagi i dostojeństwa, monumentalizm, uproszczenie form i operowanie dużą płaszczyzną).
W pejzażach Nowosielskiego zwraca uwagę kontemplacyjny ich charakter. Zastosowanie dużej syntezy sprawia. że figuralne przedstawienia zaczynają graniczyć z abstrakcją.
Profesor Nowosielski jest autorem między innymi cerkiewnych polichromii w Białymstoku, w Jeleniej Górze, Kętrzynie oraz w kościołach w Wesołej, w Tychach.
W 1993 został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Katarzyna Napiórkowska:
Moje spotkania z twórczością Jerzego Nowosielskiego są jak czytanie rozdziałów wielotomowej księgi. To wielka przypowieść o misterium życia. Stając przed tymi obrazami pragnę poznać wciąż większą cząstkę tajemnicy, każde kolejno zobaczone płótno budzi jeszcze większą niecierpliwość w oczekiwaniu na następne. I podążam tą ścieżką za Mistrzem, który bez pychy, z nieprzystającą skromnością dzieli się ze mną, w milczeniu zapatrzoną w powstałe dzieło każdym nowym ułamkiem prawdy, który sam poznał i dodaje do swej księgi mądrości.
Każdy obraz to dla mnie logiczna kontynuacja poprzednich dokonań malarza, brak tu miejsca, czasu i uwagi na przypadkowość.
Każdy nowy obraz jest dla mnie nową rewolucją kopernikowską we wszechświecie, w którego porządek już zdążyłam uwierzyć.
ENG:
JERZY NOWOSIELSKI (b. 1923, d.2011)
In 1976-92 he was a professor at the Academy of Fine Arts in Cracow. A member of Polish Academy of the Skills since 1944. A member of the Young Plastics Group and the Cracow Group. Nowosielski was the painter of various painting formats, ranging from religious compositions (frescos in churches, icons and cult pictures) portraits, figurative scenes, also landscapes, still-lifes and abstract paintings. Icons and art naive were the main sources of inspiration for the artist. This is why he often depicted unindividual characters, hieratism, simplification of form used to create the mood of calmness and dignity. In his landscapes it is their thoughtfulness that attracts our attention. The use of a large synthesis makes the figurative representations to verge on and turn into abstraction.
Professor Nowosielski is the author of, among others, the polychromes of the Orthodox Churches in Białystok, Jelenia Góra, Kętrzyn and in the churches in Wesoła and Tychy. In 1993 he was awarded with The Great Prize of the Culture Foundation, due to his outstanding achievements in the field of art.
FR:
JERZY NOWOSIELSKI (né en 1923, mort en 2011)
Peintre, dessinateur, scenographe. L’un des artistes polonais contemporains les plus éminents. Professeur de l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie dans les années 1976-1992. Dès 1944 membre de l’Académie Polonaise. Membre du Groupe des Jeunes Plasticiens et du Groupe de Cracovie. Lauréat du Prix de la Grande Fondation de la Culture en 1993 pour des succès notables dans le domaine de la culture. Nowosielski est auteur de nombreux formes picturales: compositions religieuses (peintures murales dans les églises, icônostases, tableaux de culte), portraits, scènes figurales, paysages, natures mortes et tableaux abstraits. Il trouve de l’inspiration dans les icônes et dans l’art naïf- d’où vient la typisation des personnages, l’hiératisme, c’est-à-dire l’application de tous les moyens permettant d’atteindre l’expression de la sévérité et de la dignité : le monumentalisme, la simplification de la forme et l’utilisation d’une grande surface. Les paysages de
Nowosielski se distinguent par leur caractère contemplatif. Une grande synthèse y appliquée fait que la frontière entre la représentation figurale et l ‘abstraction disparaît. Professeur Nowosielski est auteur des polychromies dans les églises orthodoxes à Białystok, à Jelenia Góra, à Kętrzyn et dans les églises à Wesoła et à Tychy.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist