OCIEPKA TEOFIL

PL:
TEOFIL OCIEPKA (ur. 1891, zm. 1978)
Malarz-prymitywista, samouk. Obok Nikifora najbardziej znany polski reprezentant sztuki naiwnej. Z zawodu górnik, elektryk w kopalni Kaiser Wilhelm. Był również teozofem – jednym z przywódców Janowskiej Gminy Okultystycznej.
W pracach malarskich artysta nawiązywał do baśni, legend oraz do fantastyki. Swoje malarstwo traktował jak posłannictwo, starał się przedstawiać w nim tematykę absolutną, w tym walki Dobra ze Złem. Do ideologii różokrzyżowców nawiązuje symbolika obrazów związanych z Saturnem, jego wyimaginowaną florą i fauną. W początku lat 50-tych obrazy Ociepki interpretowano jako krajobrazy ery paleozoicznej, aby być choć trochę w zgodzie z panującą ideologią. W późniejszym okresie jego prace nawiązywały do baśni, legend, życia górników. Charakteryzują się bogactwem wyobraźni i jaskrawą, bogatą kolorystyką. Tematyka jego dzieł, zwłaszcza przed 1956 rokiem, przysparzała mu kłopotów jako nie przystająca do kanonu socrealizmu.
ENG:
TEOFIL OCIEPKA (b. 1891- d. 1978)
Teofil Ociepka was a self-taught Polish painter, representative of naïve art. He was a miner and electrician in the Kaiser Wilhelm mine. He was also a theosophist and one of the leaders of the Janowska Occult Commune.

In his paintings, Ociepka alluded to fairy tales, legends and fantasy. He treated painting as mission and tried to portray the theme of the absolute, the struggle between Good and Evil. Using symbols such as Saturn and imaginary flora and fauna, Ociepka often referred to Rosicrucians idealogy. In the early 50s his paintings were interpreted as landscapes of the Paleozic era. The later artist’s works dealt with lives of miners, fairy tales and legends. They were characterized by rich imagination as well as bright and expressive colors. The themes of his works, especially before the year 1956, caused him trouble as not congruent with the socialist realism.
FR:
TEOFIL OCIEPKA (né en 1891, mort en 1978)
Peintre-primitiviste, autodidacte. Auprès de Nikifor l’un des représentants polonais le plus connu de l’art naïf. Mineur de métier, électricien dans la mine Kaiser Wilhelm. Téosophe – l’un des chefs de la Municipalité Ocultistique. Dans les tableaux il se réfère à la fable, aux légendes et à la fantastique. Il traite sa peinture comme mission, il essai d’y représenter une thématique absolue, y compris la lutte du Bien avec du Mal. La symbolique des tableaux avec Saturne, sa flore et faune imaginées se réfère à l’idéologie ocultistique. Aux débuts des années 50, les tableaux d’Ociepka ont été interprétés comme les paysages de l’ère paléozoique pour qu’ils sont en accord avec l’idéologie régnant dans ce temps-là. Son art se caractérise par la richesse de l’imagination et par l’utilisation des couleurs vifs. Plus tard ses oeuvres se réfèrent à la fable, aux légendes, à la vie des mineurs. La thématique de ses oeuvres, surtout avant 1956 a lui provoqué beaucoup de problèmes, car il ne suivait pas le canon du socréalisme.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist