OLBIŃSKI RAFAŁ

PL:
RAFAŁ OLBIŃSKI (ur. 1943 )
Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1981 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i wkrótce stał się uznanym malarzem, ilustratorem i projektantem. Za swoje prace otrzymał ponad 150 nagród, w tym złote i srebrne medale przyznawane przez Klub Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku oraz złote i srebrne medale od Towarzystwa Ilustratorów w Nowym Jorku i Los Angeles. W 1994 roku otrzymał międzynarodowego Oscara za Najbardziej Znaczący Plakat Roku oraz Prix Savignac w Paryżu. W tym samym roku otrzymał nagrodę czasopisma Creative Review w Londynie za najlepszą brytyjską ilustrację. W 1995 roku jego plakat zwyciężył w konkursie “Nowy Jork stolicą świata” wybrany przez jury pod przewodnictwem burmistrza miasta Rudolfa Gulianiego. Rok później otrzymał nagrodę Stephana Dohanosa przyznawaną przez członków Stowarzyszenia Ilustratorów Nowojorskich za najlepszą pracę roku. W 2002 roku miasto Fondi we Włoszech przyznało mu nagrodę “Premio Divina Guilia” za wybitny wkład do sztuki współczesnej. Prace Olbińskiego znajdują się w kolekcjach tak prestiżowych instytucji jak: The National Arts Club w Nowym Jorku, Smithsonian Institute and Library of Congres w Waszyngtonie, Suntory Museum w Osace oraz w wielu prywatnych i korporacyjnych zbiorach w USA, Japonii i Europie. W 2002 roku wybrane obrazy Rafała Olbińskiego umieszczono w programie projekcji na Grand Central Station w Nowym Jorku, w panteonie Great Art na cześć obchodów Dnia Ziemi.
ENG:
RAFAŁ OLBIŃSKI (born in 1943)
He graduated from the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology. In 1981 he emigrated to the United States and soon became a well-known painter, illustrator and designer.
He received more than 150 awards including among others Gold and Silver Medals awarded by the Artistic Directors Club in New York, and Society of Illustrators in New York and Los Angeles, the International Oscar for the most significant Poster of the Year , the Prix Savignac in Paris, Creative Review magazine Award in London for the best British Illustration and Premio Guilia Divina Award for his outstanding contribution to contemporary art.
His works were on the covers of numerous magazines such as Der Spiegel, as well as they served for projects of posters for the Metropolitan Opera in New York, La Scala and other opera houses worldwide.
“Poetry in color, Olbinski’s paintings are expansive, eerily peaceful; there solitude encounters the unexpected- the absurd that is meaningful.”
Frank Fox
(From the cover story of ‘The World & I’, the publication of the Washington Times)
FR:
RAFAŁ OLBIŃSKI (né en 1943)
Il fit ses études dans la Faculté de l’Architecture de l’Ecole Polytechnique à Varsovie. En 1981 il a émigré aux Etats-Unis et il est vite devenu un peintre connu, un illustrateur et projecteur. Pour ses oeuvres il a reçu plus de 150 prix, y compris les médailles d’or et d’argent de l’Association des Illustrateurs à New York et à Los Angeles. En 1994 il a obtenu le prix international Oscar pour l’Affiche la Plus Marquante de l’Année et le Prix Savignac à Paris. La même année il a obtenu le prix de la revue Creative Review à Londres pour la meilleure illustration de la Grande Bretagne. En 1995 son affiche a gagné dans le concours “New York capital du monde ” élue par le jury sous la direction du maire de la ville Rudolf Guliani. L’année suivante il a reçu le prix de Stephan Dohanos attribué par les membres de l’Association des Illustrateurs à New York pour la meilleure oeuvre de l’année. En 2002 la ville de Fondi en Italie a lui attribue le prix”Premio Divina Guilia” pour la contribution marquante à l’art contemporain. Les oeuvre d’Olbiński se trouvent dans les collections des institutions si prestigieuses comme: The National Arts Club à New York, Smithsonian Institute and Library of Congres à Washington, Suntory Museum à Osaka et dans d’autres collection privées et des corporations aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. En 2002 les tableaux chosis de Rafał Olbiński ont été mis dans le programme de la projection sur Grand Central Station à New York, dans le panthéon Great Art à l’occasion de la Journée de la Terre.
Ses oeuvres étaient réproduites sur les couvertures des nombreux magazines, comme Der Spiegel ainsi que servvaient pour les arfiiches dans Metropolitan Opera à New York, La Scala à Milano et autres.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist