OLSZEWSKA MAGDALENA

PL:
MAGDALENA OLSZEWSKA (ur. 1977)
W 1997 roku ukończyła Liceum Plastyczne w Częstochowie, specjalność Ceramika Artystyczna. 2002 – dyplom z Grafiki Warsztatowej w pracowni prof. Andrzeja Bartczaka, aneks z malarstwa w pracowni prof. Mariana Kępińskiego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2005 roku ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2002 roku jest asystentką w Zakładzie Wychowania Estetycznego na Wydziale Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim gdzie założyła i prowadzi galerię „Fakultet 106”. Jest członkiem i instruktorem Stowarzyszenia dla dzieci artystycznie uzdolnionych „Busola”. Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a także z Ośrodkiem Działań Artystycznych ODAART w Piotrkowie Trybunalskim. Wystawy: Piotrków Trybunalski, Warszawa, Lublin, Białystok, Kraków, Tczew, Katowice, Łódź, Radom, Łęczyca.
ENG:
MAGDALENA OLSZEWSKA (born in 1977)
She studied graphic arts and painting under prof. Andrzej Bartczak and Marian Kępiński at the Academy of Fine Arts in Łódź. She received her diploma in 2002. In 2005 she completed the postgraduate pedagogical studies. Since 2002, she has worked as an assistant at the Jan Kochanowski University in Piotrków Trybunalski. She is a founder and director of “Fakultet 106” Gallery. She is also a member and instructor at “Busola”- organization for talented children and cooperates with the University of the Third Age in Piotrków Trybunalski.
FR:
MAGDALENA OLSZEWSKA (née en 1977)
En 1997 il a fini le Lycée des Arts Plastiques à Częstochowa, spécialisation: la Céramique Artistique. En 2002 elle a obtenu son diplôme du Graphisme artistique à l’atelier du professeur Andrzej Bartczak, l’annexe de la peinture à l’atelier du professeur Marian Kępiński à la Faculté du Graphisme et de la Peinture de l’Académie des Beaux-Arts à Łódź. En 2005, après son diplôme, elle a fini le Studio Pédagogique à l’Académie Świętokrzyska à Piotrków Trybunalski. Dès 2002 elle est assistante à l’Institut de l’Education Esthétique à la Faculté des Science Sociales de la Filiale de l’Université de Jan Kochanowski à Piotków Trybunalski où elle a crée et dirige la galerie „Fakultet 106”. Elle est membre et instructeur de l’Association pour les Enfants Artistiquement Doués „Busola”. Elle collabore avec l’Université du Troisième Age et avec le Centre des Activités Artistiques ODAART à Piotrków Trybunalski. Expositions: Piotrków Trybunalski, Varsovie, Lublin, Białystok, Cracovie, Tczew, Katowice, Łódź, Radom, Łęczyca.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist