ORZĘCKA MARIA

PL:
MARIA ORZĘCKA (ur. 1951)
Studia w ASP w Warszawie, na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora A. Kobzdeja i profesora Jana Tarasina. Specjalizacja z tkaniny w pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Dyplom w 1974 roku.
Uczestniczyła w ponad czterdziestu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Według profesora Jana Tarasina malarstwem Marii Orzęckiej rządzą trzy, walczące o prymat siły sprawcze: natura, wyobraźnia i improwizatorski gest.
Obcując z jej pracami nigdy nie wiemy do końca, której z tych sił autorka skłonna jest przyznać dominującą rolę. Artystka często maluje pejzaże, które w rzeczywistości stanowią punkt wyjściowy, bądź motyw dla dalszych manipulacji i transformacji, które przybierają coraz to bardziej abstrakcyjne formy.

Jan Tarasin o twórczości Marii Orzęckiej:
“Malarstwem Marii Orzęckiej rządzą trzy, walczące o prymat siły sprawcze: natura, wyobraźnia i improwizatorski gest.
Obcując z jej pracami nigdy nie wiemy do końca, której z tych sił autorka skłonna jest przyznać dominującą rolę. Najprawdopodobniej sama malarka nigdy nie odczuwała potrzeby takiej definicji(…).Mimo to wrażliwy widz oglądając prace Marii Orzęckiej wyraźnie odczuwa w poszczególnych okresach jej twórczości zmienny rytm narastających lub znikających kolejnych sił, decydujących o charakterze, kondycji i witalności tego malarstwa.(…)
Pejzażowy rodowód większości prac Marii Orzęckiej dość szybko uzmysławia widzowi, że stanowi on jedynie punkt wyjścia, lub sytuacyjny pretekst dla dalszych, swobodnych przekształceń, wizualnych uogólnień czy inspirowania abstrakcyjnych struktur. Te różnorodne w swym plastycznym wyrazie zabiegi mają jednak wspólna tendencję. Ujawniają bowiem, a często zwielokrotniają ekspresję biologicznej czy fizycznej dynamiki, pulsującego rytmu tektoniki, procesu rozrastania się lub rozmnażania, a czasem jedynie monotonii biernego trwania. (…)
Maria Orzęcka nie chce jednak nigdy dopuścić, aby w te procesy zaangażowały się niepotrzebne racjonalne spekulacje, rzeczowe r
ENG:
MARIA ORZĘCKA (born in 1951)
She studied painting under prof. A.Kobzdej and J. Tarasin at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She received her diploma in 1974. She participated in more than 40 individual and collective exhibitions. According to prof. Tarasin her paintings are characterized and dominated by three major forces: nature, imagination and improvisational gesture. She often paints landcapes, which constitute a kind of the starting point or motif for further manipulation and trasformation into more abstract forms.
FR:
MARIA ORZĘCKA (née en 1951)
Elle a étudié à la Faculté de la Peinture de l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie à l’atelier du professeur A. Kobzdej et du professeur Jan Tarasin. Spécialisation de la tapisserie à l’atelier du prof. Wojciech Sadley. Diplôme en 1974. Elle a participé à plus de 40 expositions individuelles et collectives.
Selon prof. Jan Tarasin la peinture de Maria Orzęcka est dirigée par trois, luttant pour le primat, forces créatrices: la nature, l’imagination et le geste d’improvisation. En regardant ses tableau on sais jamais à aquelle de ses force l’artiste attribuera le rôle dominant. Elle peint souvent des paysages, qui constituent une sorte de point de départ ou le motif pour une manipulation et transformation en formes plus abstraites.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist