OSADCZY RYSZARD

PL:
PROFESOR RYSZARD OSADCZY (ur. 1931-2013)
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1968 – 1978 pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Filia ASP w Katowicach. Od 1978 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i założyciel Zakładu Grafiki, Projektowania Graficznego i Fotografii. Prowadzi Pracownię Specjalizacji Grafiki – techniki metalowe. Profesor WSP od 1992 roku. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Plastyki, a następnie Dziekanem Wydziału Wychowania Artystycznego WSP.Twórczość w dziedzinie grafiki artystycznej, malarstwa, rysunku, projektowania plastycznego, fotografii
i witrażu.
Twórczość Ryszarda Osadczego zaskakuje nowością i innością zarówno sfery znaczeniowej artykułowania wizualnego grafik, jak i zakresu stosowanych środków warsztatowych. W jego wcześniejszych pracach dominowała akwaforta, akwatinta i cynkografia barwna. W pracach nowych, coraz bardziej w grę zaczyna wchodzić inna technika, zapomniana od dziesięcioleci – heliograwiura, jak również gumografia. Nowym sposobem działania jest druk laserowy. Wśród ostatnich prac, najciekawiej przedstawiają się wizje Czaso-Przestrzeni, wizje kosmologiczne realizowane w technice mal-grafii.
ENG:
RYSZARD OSADCZY (b. 1931- d. 2013)
Studied at the Academy of Fine Arts in Cracow. Between 1968 and 1978, he worked at the Academy of Fine Arts in Katowice – branch of the Academy of Fine Arts in Cracow. Since 1978, he was an academic worker at the Pedagogical University in Czestochowa where he founded the Department of Graphic Design and Photography. Since 1992 he was also a professor at WSP where he was the director of the Institute of Fine Arts and a dean of the Faculty of Art Education. He was a dean of the Faculty of Graphic Arts at the European Academy of Arts as well. The artist worked in the fields of graphic arts, painting, drawing, photography and stained glass art. Osadczy died on 26th February 2013.
Ryszard Osadczy was the author of numerous individual exhibitions and participated in over 400 group exhibitions (national and international). The artist received many prestigious awards, including the Special Prize of the International Biennale of Graphic Arts (Cracow), Gold Medal team at the International Salon (Paris), the Regional Arts Award (Katowice) the Award of the Mayor of Czestochowa, the Award of the Rector of Academy of Fine Arts in Krakow, WSP / AJD and EAS, as well as the Silver and Gold Cross of Merit.
His works, which often attract and surprise a viewer with their novelty, originality and strangeness, may be found in private and public collections in Poland and abroad.
FR:
RYSZARD OSADCZY (né en 1931, mort en 2013)
Il a étudié à l’Acdémie des Beaux-Arts à Cracovie. Entre 1968 et 1978, il a travaillé à l’Académie des Beaux-Arts de Katowice – branche de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie.
Depuis 1978, il a été professeur à l’Université Pédagogique à Czestochowa, où il a fondé le Département de Graphisme et Photographie. Depuis 1992, il a également été professeur à WSP où il a été directeur de l’Institut des Beaux-Arts et doyen de la Faculté de l’éducation artistique. Il a été aussi doyen de la Faculté des Arts Graphiques à l’Académie Européenne des Arts. L’artiste a travaillé dans les domaines des arts graphiques, peinture, dessin, photographie et l’art du vitrail. Il est mort le 26 Février 2013.
Ryszard Osadczy est l’auteur de nombreuses expositions individuelles et a participé à plus de 400 expositions collectives (nationales et internationales). L’artiste a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le Prix spécial de la Biennale Internationale des Arts Graphiques (Cracovie), l’équipe médaille d’or au Salon International (Paris), le Prix régional des arts (Katowice) le Prix du maire de Czestochowa, le prix du Recteur de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie, WSP / DJA et EAS, ainsi que l’argent et la Croix d’or du Mérite.
Ses œuvres, qui attirent un spectateur par leur nouveauté, l’originalité et l’étrangeté, se trouvent dans les collections privées et publiques en Pologne et à l’étranger.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist